NRK Meny
Normal

Nedgang i sosialklienter

Antall sosialklienter i Haugesund er gått ned med 15 prosent det siste året.

Haugesund kommune ligger dermed an til  en innsparing på fire millioner kroner i sosialhjelpsutbetalinger i år.

Mye av grunnen til nedgangen er et tverrfaglig samarbeid mellom sosialkontor, trygdekontor og aetat hvor fokuset er å få folk ut i jobb. Målet er at ingen under 25 år skal være sosialklienter.

- Det er bedre å komme ut i arbeid. Ellers blir en vant til å sitte hjemme og får penger for ikke å gjøre noen ting. Det er kjekt å ha noe å gå til hver dag, sier tidligere arbeidsledig.

Siden mars i år har Haugesund kommune fokusert ekstra på å få unge mennesker ut i arbeid. Det blir stilt krav til sosialklienter og arbeidsledige. De må takke ja til praksisplass eller annen oppfølging. Ellers mister de stønaden.

- Det er viktig å få de unge opp om morgenen. Selvfølelsen blir bedre når de slipper å starte livet sitt som passive sosialhjelpsmottakere. Det blir stilt krav til dem og de får en meningsfull hverdag, sier Gro Alsaker ved sosialetaten.