Nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten hadde en svak nedgang i desember. Nå er ledigheten på 4,1 prosent i Rogaland. – Det er gledelig å konstatere at den sesongjusterte arbeidsledigheten falt gjennom heie 2017, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.