Nedgang i antall sykehusinfeksjoner

Av nesten 1.200 innleggelser ved Revmatismesykehuset i Haugesund, er det bare oppdaget tre tilfeller av infeksjoner ved sykehuset i 2016. Det utgjør bare 0.02 prosent. For 2016 var det et mål at tallet på sykehusinfeksjoner skulle ligge under 4,7 prosent. Samlet har Helse Vest nådd dette målet, med unntak av Helse Stavanger som ligger på 4,8 prosent.,