NRK Meny

NEDA-SAKA I LAGMANNSRETTEN:

I dag starter ankesaken for 14 år gamle Neda Ibrahim og resten av familien. Borgarting lagmannsrett skal vurdere om Oslo tingrett sin dom var riktig. Den støtta Utlendingsnemnda sitt vedtak om å sende familien ut av landet. Ibrahim-familien bodde på Dale i Sandnes, og blei sendt tilbake til Jordan i 2013, etter ti år i Norge.