Mange får aldri vite hvorfor de ikke fikk jobben de søkte på

NAV mener mange jobbsøkere ikke får tilbakemelding om hvorfor de ikke får jobber de søker på. Med mange unge på jakt etter jobb, blir tilbakemeldinger ekstra viktige.

Arbeidsledig jente søker jobb

Med mange unge arbeidsledige, er det ekstra viktig med tilbakemeldinger til dem som får avslag på jobbsøknader.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

– Det er ikke alltid så lett for arbeidssøkere å se seg selv. En av virkemidlene som er viktige, er at jeg ringer tilbake til den som ikke fikk jobb hos meg og sier at det som gjorde at du ikke fikk jobben var A, B, eller C.

Truls Nordahl

Direktør i NAV i Rogaland, Truls Nordahl, etterlyser tilbakemeldinger til dem som får avslag på jobbsøknader.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

Det sier direktør i NAV i Rogaland, Truls Nordahl. Nordahl tror flere tilbakemeldinger kan gjøre de arbeidsledige bedre rustet ved nye framtidige jobbintervju.

– Det fører til at de som søker lærer noe i prosessen, sånn at de klarer å justere seg inn og treffer bedre neste gang, sier Nordahl.

Mange er uten jobbsøker-erfaring

Det er i dag stor konkurranse om jobbene som blir lyst ut i Rogaland, og flere arbeidsledige må søke på mange stillinger før de får napp.

Ved utgangen av februar var mer enn 12 000 personer helt uten arbeid i fylket. 5000 av disse har ikke vært i jobb på mer enn et halvt år.

Tall fra NAV viser at ledigheten er høyest blant de unge som. Dessuten er hver femte ledige i Rogaland fra Øst-Europa. Dette er grupper som ofte har liten erfaring med jobbsøknader og hvordan situasjonen deres er i arbeidsmarkedet.

Tilbakemeldinger har stor verdi

– Det er nok en situasjon der det er enormt mange søknader til hver jobb. Det er gjerne og mange som søker som er overkvalifiserte jobbene. Det betyr at det administrative arbeidet rundt en jobb-behandling nå er krevende.

NHO Rogalands direktør, Svein Olav Simonsen.

NHO Rogalands direktør, Svein Olav Simonsen, mener arbeidsgiverne kan 'koste på seg' å gi tilbakemeldinger til dem som ikke får jobben de søkte på.

Foto: Øystein Ellingsen

Det sier Svein Olav Simonsen, som er regiondirektør i NHO Rogaland. Han mener likevel arbeidsgiverne kan bli bedre på å gi tilbakemeldinger.

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi husker hvor avgjørende det er å stå utenfor og være den som søker på jobb og gjerne får avslag gang etter gang. Det koster oss ikke så mye som arbeidsgiver å gi en kort tilbakemelding. Det tror jeg er en ting som vi som arbeidsgivere og mennesker kan koste på oss. Jeg tror det vil ha en stor verdi, sier Simonsen.

NHO-direktøren lover å ta temaet opp med sine medlemmer.