Hopp til innhold

NAV venter 10 000 flere ledige neste år

Den største økningen kommer trolig i Rogaland. NAV tror utviklingen vil snu i positiv retning i 2017.

nav

Nav anslår at ytterligere 10 000 personer vil melde seg som arbeidssøkere neste år.

Foto: HANS ERIK WEIBY / NRK

Ytterligere 10.000 personer vil melde seg som arbeidssøkere neste år, anslår Nav.

Oljefylket Rogaland og nabofylkene opplever en kraftig vekst i arbeidsledigheten, og det vil bare fortsette de neste to årene, ifølge prognosen Nav presenterte torsdag.

Les også: Krever handling mot arbeidsledigheten

Les også:

Mens Rogaland og fylkene rundt har en kraftig vekst i ledigheten, går den ned i flere fylker på Østlandet og Nord-Norge.

Adm. dir. Sigrun Vågeng

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forventer at ledigheten vil øke i oljefylkene på Vestlandet.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi venter at denne todelingen vil fortsette de nærmeste årene. Lavere oljeinvesteringer fører til økt ledighet i deler av landet, mens svak krone og lav rente gir økt aktivitet i eksportindustrien. De fleste som nå mister jobben har høy kompetanse og derfor gode muligheter på arbeidsmarkedet. De bør raskt søke seg til andre type jobber eller se etter nye jobber i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flest i Rogaland

Rogaland er fylket som har klart høyest andel av de sysselsatte innen oljerelaterte
næringer. Ifølge en rapport fra IRIS tidligere i år, arbeidet rundt 40 prosent av de sysselsatte i fylket i oljenæringen eller bedrifter som leverer til oljebransjen.

Les også: – Første gang var verst

Les også: Optimist på tross av nedgangstider

Dette gjør også at det er i Rogaland arbeidsledigheten øker klart mest. Det siste
året har bruttoledigheten økt med 72 prosent i Rogaland, en langt større økning enn noe annet fylke.

Bedre i 2017

Nav venter at det i snitt vil være 80.000 registrerte ledige i år og 90.000 i 2016 og 2017. Dette tilsvarer en registrert ledighet på 2,9 prosent i år, 3,3 prosent til neste år og 3,2 prosent i 2017.

NAV venter at ledigheten vil gå ned igjen om to år.

– Vi anslår at økt eksport, økte investeringer og økt privat konsum vil gi sterkere vekst i norsk økonomi i 2017. Selv om oljeinvesteringene fortsetter å falle, innebærer dette at ledigheten vil gå noe ned igjen i løpet av 2017, sier Vågeng