NAV ser positive signaler i arbeidsmarkedet i Rogaland

Ledigheten vokser ikke så raskt som den har gjort i det siste. Dessuten er det en betydelig økning i tallet på utlyste stillinger i Rogaland.

Byggearbeid på Nygårdstangen

Flere jobber deltid, og det lyses ut flere ledige stillinger i Rogaland

Foto: Trude Bakke / NRK

– Dersom vi justerer for sesongvariasjoner, ser det ut til at veksten i arbeidsledigheten flater ut.

Det sier Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland i en kommentar til ledighetstallene for mai.

Truls Nordahl

Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland, er svært glade for at de som ikke har jobb nå ser ut til å ha flere stillinger å søke på.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

Ved utgangen av mai er 11099 personer heit uten arbeid i Rogaland. Det er 4,3 prosent av arbeidsstyrken. 12 948 personer (5,0 prosent) står enten helt uten arbeid eller er i et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV i Rogaland ved utgangen av mai.

Flere jobber deltid

Ut over dem som er permitterte er det 1511 flere som er delvis sysselsatte denne måneden enn i den samme måneden i fjor.

Les også: Vil lokke arbeidsledige rogalendinger østover

Les også: Oslo-byråd spør om arbeidsledige i Stavanger er mer verdt enn arbeidsledige i Oslo

– Vi ser på dette som positivt fordi det indikerer at mange aktive arbeidssøkere tar imot det arbeidet de finner, selv om det er på deltid. Det er svært mange fordeler med å være fleksibel og ha en fot inne i arbeidsmarkedet, sier Truls Nordahl.

Flere utlyste stillinger

Nav-direktøren viser og til at det i mai er lyst ut 2055 stillinger i Rogaland. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Les også: Regjeringen gir én ekstra milliard til tiltakspakke

Les også: Rekordmange arbeidsinnvandrere flytter fra Norge

– Vi er svært glade for at de som ikke har jobb nå ser ut til å ha flere stillinger å søke på. Ikke bare ser arbeidsledigheten ut til å ha flatet ut, men vi ser en økning i tallet på utlyste stillinger, sier Nordahl.

Den største økningen i ledige stillinger er i Nord-Rogaland, men det er og en betydelig økning i tallet på utlyste stillinger i Stavanger-området.