Norge invaderes av fremmede arter.
De etablerer seg i sårbare naturområder.
Og truer naturmangfoldet.
Men noen har tatt opp kampen.

Når fremmede arter truer

Og hva du kan gjøre med det.

I et turområde i Sandnes skal et stort felt med sitkagran fjernes.

Treet sprer seg fort og blir vurdert til å ha «svært høy risiko» i fremmedartslista.

Nå skal sollyset slippe til på skogbunnen og gi liv til den lokale bjørkeskogen.

Vi klarer dette! Vi er optimistiske. Det er en del igjen, men vi gjør dette ferdig.
Milciades Dominguez, Natureco

Gründerbedriften Natureco i Stavanger jobber med å fjerne fremmede arter fra norsk natur.

Sitkagran er bare en av mange arter de kjemper mot.

Jeg er stolt av arbeidet vårt. Hvis vi ikke hadde tatt dette for 3-4 år siden, hadde det vært tett skog her nå.
Anne Elisabeth Carlsen, Natureco

Problemet er bare at sitkagranen spirer opp igjen.

Frøene fra treet blir liggende i bakken som en frøbank.

Nye trær vil derfor vokse opp hvis ikke noe blir gjort.

I høst var det dugnad for å fjerne skadelige treslag.

Over hele landet inviterte miljøorganisasjonene Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond til innsats.

I et område i Sandnes ble over 13.000 planter fjernet i løpet av noen timers dugnadsarbeid.

Ifølge Anne Elisabeth Carlsen kan alle bidra i dette arbeidet.

Hun oppfordrer alle til å bruke litt tid på luking når man er ute på tur.

Men det er viktig å vite hvilke planter som kan plukkes og at det er lov i det området man er i.

Sitkagran er lett å nappe opp.
Anne Elisabeth Carlsen, Natureco

Haugene med avfall fra trærne er myke og kan brukes som trampoline av barn, forteller Carlsen.

Hun har følgende råd til alle som vil hoppe i det og ta opp kampen mot fremmede arter:

  • Bli kjent med plantene i naturen
  • Se etter fremmede arter på tur
  • Varsle myndighetene hvis du ser et nytt område med ukjente planter
  • Fjern planter med høy risiko fra egen hage, slik at de ikke sprer seg ut av hagen
  • Lever fremmede planter til godkjent mottak eller kast i restavfallet
  • Hageavfall kan komposteres. Eller leveres i søppeldunken for hageavfall
  • Kast aldri hageavfall utenfor hagegjerdet

En ny liste over fremmede arter utarbeides nå av Artsdatabanken. Den kommer i 2023, fem år etter den forrige.

Over 2600 planter, dyr og insekter er vurdert med tanke på hvor stor trussel de utgjør for norsk natur.

Olga Hillmo
Artsdatabanken
Vi kan snakke om en invasjon, særlig for Sør-Norge. Erfaringen tilsier at det vil komme flere og flere.
Olga Hillmo, prosjektleder Fremmedartslista 2023

Ifølge prosjektlederen er fremmede arter en av de største truslene mot naturmangfoldet globalt.

Klimaforandringene gjør at flere sørlige arter etablerer seg. Mange er blindpassasjerer på hageplanter som importeres fra utlandet.

Parkslirekne

Dette er en av verstingene på fremmedartslista. I mange områder er kampen tapt, ifølge Anne Elisabeth Carlsen.

Bare en liten bit av hageplanten er nok til at den sprer seg.

Kjempebjørnekjeks

Denne fremmede planten har også blitt et problem mange steder i Norge.

Kjempespringfrø

Denne planten har også spredd seg fra norske hager og vokser nå vilt i hele landet.

Natureco kaller seg villmarksgartnere og har spesialisert seg på å bekjempe den fremmede arten kjempespringfrø.

Den kampen håper de å vinne.

Vårt mål er å ta knekken på kjempespringfrø. Gjerne i hele Norge.
Anne Elisabeth Carlsen, Natureco