Når ikke tidsfrist for kommunesammenslåing

Om et halvt år skal kommunene etter planen ha bestemt seg for ny kommunestruktur. Flesteparten kommer trolig ikke til å rekke denne fristen. Sjekk status i din kommune her!

Statens Hus

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for de lokale prosessene rundt kommunesammenslåing.

Foto: Eirik Gjesdal

– Alle kommunene skal ha gjort vedtak innen 1. juli, så nå haster det, sier Anfinn Rosnes.

Anfinn Rosnes, Fylkesmannen i Rogaland

Anfinn Rosnes tror det blir krevende å få på plass alle vedtak innen fristen.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Han er prosessrettleder for kommunereformen hos Fylkesmannen i Rogaland. Mens noen få, deriblant jærkommunene, har kommet et godt stykke på vei, er det mange andre som henger etter.

– Det er forventa at alle skal gjøre en grundig vurdering og begrunne hvilken kommunestruktur de ønsker, og det er et godt stykke arbeid igjen i en del kommuner, sier Rosnes.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

Slik ligger kommunene i Rogaland an:

KOMMUNE:

STATUS:

Eigersund

I konkrete forhandlinger med Sokndal. Også Lund blir med i dette arbeidet.

Sokndal

I konkrete forhandlinger med Eigersund. Også Lund blir med i dette arbeidet.

Lund

Har gjort vedtak på å gå i forhandlinger med Eigersund og Sokndal. Skal også utrede muligheten for å bestå som i dag.

Bjerkreim

Utreder muligheten for å bestå som i dag.. Har vært i møte med Gjesdal i desember.

Utreder sammenslåing med Time og Klepp. Folkeavstemning 25. april.

Time

Utreder sammenslåing med Hå og Klepp. Folkeavstemning 25. april.

Klepp

Utreder sammenslåing med Hå og Time. Folkeavstemning 25. april.

Gjesdal

Har vedtatt at kommunen kan bestå som i dag. Det er likevel åpna for naboprat med Bjerkreim og Sandnes, og om det kommer initiativ fra andre kommuner. Ser på det som mest aktuelt med justering av grenser.

Sandnes

Har vedtatt at kommunen kan bestå som i dag. Har likevel åpna for naboprater. Var i november i møte med Sola og Stavanger, etter invitasjon fra Sola. Det blir nye møter på nyåret. Bystyret ser det imidlertid ikke som naturlig å slå kommunen sammen med Stavanger.

Sola

I samtaler med Sandnes og Stavanger. Det blir nye møter på nyåret. Utreder også om kommunen kan bestå i dag.

Randaberg

Har gjort vedtak om å ikke ta initiativ til flere samtaler eller utredninger. Har takka nei til invitasjon fra Sola om naboprat. Ny vurdering i kommunestyret i februar.

Stavanger

Har vedtatt å gå for ny kommuneinndeling, i første omgang med å ha konkrete samtaler med Sola, Sandnes og Randaberg. Har også åpna for en ny storbykommune/regionskommune, der flere kommuner inngår. Vært i møter med Sola og Sandnes. Det blir nye møter på nyåret.

Finnøy

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Har også tatt nytt initiativ til naboprat med Rennesøy, Kvitsøy og Randaberg. Har innbyggerundersøkelse i desember. Blir trolig ny folkeavstemning i 2016.

Rennesøy

Har vært i dialog med nabokommuner. Har innbyggerundersøkelse i desember. Blir trolig ny folkeavstemning i 2016.

Kvitsøy

Vil i utgangspunktet bestå som i dag. Har samtidig hatt dialog med nabokommuner, inkludert Stavanger.

Forsand

Har vedtatt å avslutte prosessen med utredning om kommunesammenslåing, etter at innbyggerne sa nei til sammenslåing med Strand og Hjelmeland.

Strand

Flertallet asv innbyggerne sa folkeavstemning ja til sammenslåing med Hjelmeland og Forsand. Disse to kommunene sa imidlertid nei. Lite aktivitet etter dette.

Hjelmeland

Har vedtatt å avslutte prosessen med utredning om kommunesammenslåing, etter at innbyggerne sa nei til sammenslåing med Forsand og Strand.

Suldal

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Det er også etablert naboprat med Sauda, Vindafjord og Etne. Grensejusteringer er også aktuelt.

Sauda

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Det er også etablert naboprat med Suldal, Vindafjord og Etne.

Vindafjord

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Det er også etablert naboprat med Sauda, Suldal og Etne.

Haugesund

Ønsker ny storkommune. Har fått utredet muligheten for sammenslåing med Karmøy, Tysvær, Sveio og Bokn. Rapporten blir behandlet i kommunen.

Karmøy

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Har fått utredet muligheten for sammenslåing med Haugesund, Tysvær, Sveio og Bokn. Rapporten blir behandlet i kommunen.

Tysvær

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Har fått utredet muligheten for sammenslåing med Haugesund, Karmøy, Sveio og Bokn. Rapporten blir behandlet i kommunen.

Utsira

Vil i utgangspunktet bestå som i dag. Har også vedtatt å utrede et «mindre omfattende alternativ som kommer frem i sonderinger med nabokommuner».

Bokn

Utreder muligheten for å bestå som i dag. Har også etablert naboprat med Tysvær.

(Kilde: Fylkesmannen i Rogaland)

Henger langt etter Høyres mål

Flere av kommunene er i utgangspunktet imot en sammenslåing, og ønsker å bestå som i dag. Likevel understreker Rosnes at også en slik konklusjon må begrunnes nøye.

– Det må gjøres en faglig vurdering uansett, der de viser hvordan det vil sikre innbyggerne et best mulig tilbud, sier han.

Rogaland

Dette kommunekartet skal etter planen se helt annerledes ut i 2017.

Foto: Kart: SSB/Statens Kartverk

Stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe, har tidligere sagt at kommunene i Rogaland må gjøre vedtak i løpet av 2015 dersom de vil påvirke hvordan de slås sammen. Det er det ingen som klarer.

– Det er ganske ambisiøst av regjeringa å holde fast på en endelig frist 1. juli 2016, men det gjør de altså, understreker Rosnes.

Skal ut til kommunene

Det er Fylkesmannen som skal samle inn vedtakene fra kommunene, for så å gjøre sin vurdering av prosessene. Allerede 1. oktober 2016 skal dette sendes videre til regjeringen, som deretter skal ta arbeidet videre til Stortinget.

– Det er stramme tidsfrister. Derfor har vi invitert oss ut til kommunene for å gå gjennom hvilket arbeid som må gjøres nå før sommeren, sier Rosnes.

Er det realistisk å tro at det er mulig å være i mål innen fristen?

– Det kan nok være krevende å få på plass vedtak i alle kommuner, men fristen ligger fast, og det må vi forholde oss til, sier Rosnes.