NRK Meny

NAMNET BLIR NORD-JÆREN:

Det er framleis ikkje avgjort om kommunane Sandnes, Sola og Stavanger skal slå seg saman. Men i dag har politikarane i dei tre kommunane like fullt avgjort at dersom det blir ei samanslåing, så skal kommunen heite Nord-Jæren, det skriv Stavanger Aftenblad.