NAF: Vil heller ha retur av piggdekk enn avgift

Norges Automobil-Forbund (NAF) mener en frivillig returordning for piggdekk vil være en bedre løsning enn piggdekkavgift i Stavanger.

Luftkvalitet i Stavanger

Farlig svevestøv skapt av piggdekk kan være helsefarlig, og er i perioder et stort problem i Stavanger. Derfor vil politikerne innføre en avgift for å få ned bruken av piggdekk.

Foto: Kaj Hjertenes

Det kommer frem i et høringssvar NAF har sendt til Stavanger kommune. Kommunen har for tiden et forslag til en forskrift om piggdekkavgift ute på høring, etter at flertallet av politikere i Stavanger sa ja til piggdekkavgift i april i fjor.

Thor Jåsund

Thor B. Jåsund, leder i politisk komite for NAF Stavanger og omegn, forventer at piggdekkavgiften fjernes når en når ønsket andel bilister med piggfrie dekk.

Foto: Magnus Stokka

– Gulrot bedre enn pisk

Planen er å innføre piggdekkavgift til høsten. Men nå mener altså NAF at en frivillig returordning vil være en bedre løsning for å få bukt med luftforurensingen fra piggdekk.

– Vi mener helt klart at en gulrot er bedre enn pisken, sier Thor B. Jåsund, leder i politisk komite for NAF Stavanger og omegn.

Jåsund viser til en ordning han mener har vært forsøkt med hell i andre byer, hvor kommunen oppretter en returordning for dem som leverer inn piggdekkene og går over til piggfrie vinterdekk.

Ifølge Jåsund har lignende ordninger ligget på rundt 200–250 kroner per dekk.

– Nødvendig med piggdekk

Kjøring med piggdekk skaper svevestøv som kan være helsefarlig, noe som i perioder har vært et stort problem i Stavanger. Ved siste telling i 2016 kom det frem at nesten 25 prosent av bilene i Stavanger har piggdekk.

– Vi er enige i at den piggfrie andelen må opp. Men det vil alltid være behov for en viss andel «piggbrukere» for å oppnå ønsket friksjon for «piggfrie brukere», sier Jåsund og viser til trafikksikkerhet på glatte veier.

Luftkvalitet i Stavanger, luftforurensing

Luftmåleren på Kannik i Stavanger viser rødt dersom luftkvaliteten i byen blir helsefarlig.

Foto: Kaj Hjertenes

1400 kroner i året

Bergen, Oslo og Trondheim har allerede innført piggdekkgebyr. Ifølge nasjonale bestemmelser for hvor mye som skal betales i piggdekkavgifter må en ut med 1400 kroner for et sesongkort, 450 kroner for månedskort, mens en dagsbillett koster 35 kroner.

– Det er uheldig at dette mindretallet i så fall må betale gebyr, når de er nødvendige for at flertallet skal kunne bruke piggfrie vinterdekk. Vi regner derfor med at når ønsket andel har gått over til piggfrie vinterdekk, vil gebyrordningen opphøre, sier han.