NAF: 20 kroner for å passere bommene

Norges Automobilforbund i Stavanger-distriktet mener at dersom trafikkbelastningen skal bli mindre bør det være gratis å ta buss i rushtiden.

Bomringen på Forus

Norges Automobilforbund i Stavanger-distriktet mener at det i snitt ikke bør koste mer enn rundt 20 kroner å passere bomstasjonene på Nord Jæren.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– Hvis det er et politisk mål å få redusert trafikkbelastningen i området med miljømessige positive konsekvenser, så må politikerne vedta en gulrot og ikke en pisk.

Det mener Thor Jåsund, som er leder for politisk komite i NAF Stavanger og omegn.

Les også: Flere busser på Forus i rushtiden

Les også: Flere rogalendinger tok buss før kollektivsatsningen ble intensivert

NAF er begeistret for forslaget om å legge opp til gratis kollektivtrafikk. Forslaget innebærer at du ikke skal betale for å ta bussen mellom klokken 07.00 og 09.00 om morgenen og klokken 15.00 til 17.00 om ettermiddagen.

Thor Jåsund

Thor Jåsund i NAF ønsker gratis buss i rushtiden.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Dyrere buss frister ikke

– Hvis de mener alvor, må de bruke en gulrot som frister folk til å bruke kollektivmulighetene som dukker opp her, sier Jåsund.

NAF-talsmannen tror at folk vil bruke bussen om den blir gratis.

Les også: Sandnes vil se på rushtidsavgift

Les også: – På tide at Stavanger-bilister også må betale

– Rogaland har en god og stor bussproduksjon. Kolumbus har vært svært flinke, blant annet på problemområdet Forus, men det er klart at når bussprisen blir dyrere for hvert år, så er jo ikke det noe som frister folk, mener Jåsund.

Mener passeringsprisen må ned mot 20 kroner

Han tror ikke at en rushtidsavgift på 43 kroner vil virke etter hensikten.

– Transportøkonomisk institutt har sagt at en rushtidsavgift som skal ha en effekt må være over 60/70 kroner, og jeg vil gjerne se den politikeren som vedtar at vi skal ha en rushtidsavgift på 70 kroner. Da må vi heller bruke en gulrot, som for eksempel gratis kollektivtrafikk, i den perioden, sier Jåsund.

NAF er usikre på om hensikten er å få bort bilene, eller å å ta inn bompenger for å finansiere et bedre veinett som kan ta unna bilene.

Kolumbus-buss i trafikken i Kannik i Stavanger sentrum Eirin Larsen/NRK

NAF mener gratis buss i rushtiden vil få folk i Stavanger-området til å bruke kollektivtilbudet.

Foto: Eirin Larsen/NRK

Jåsund påpeker at det jobbes en med et prosjekt på rundt 25 milliarder kroner, med en snittpris per passering 30 kroner.

Les også: Bør det innføres betaling for parkering på arbeidsplassen?

Les også: Stor trafikkvekst på E39 sår tvil om belønningsmidlene fra staten

Da er det ikke tatt med statlige bidrag, som for eksempel femti prosent av bussveiprosjektet. Hvis en gjør det, vil prisen gå ned til 24 kroner.

Dessuten opereres en med en rente i prosjektet på 6,5 prosent. NAF mener renten kunne vært en eller to prosent. I så fall vil snittprisen for å passere bommene kommet ned i 19 eller 20 kroner.

– Hvis politikerne mener alvor med at dette skal være en brukerfinansiering, og ikke en ekstra skatt eller avgift som skal brukes til å finansiere andre gode prosjekter, så må de bruke de konkrete, reelle tallene. De tallene kan gi oss en bompengepris på 20 til 22 kroner, sier Jåsund.