NRK Meny
Normal

Naboer krever vindmøllepark utsatt

Naboene har lenge frykta støyen fra den planlagte Svåheia vindpark i Eigersund. Nå håper de erfaringer fra Lista skal hjelpe dem i kampen mot vindmøllene.

Klaus Lædre

Klaus Lædre frykter støyen fra vindmøllene som skal bygges 500 til 600 meter fra bebyggelsen. Han er særlig redd den såkalte subsoniske lyden som mennesker ikke kan høre, men likevel føle.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Møllene vil komme der borte, bak det vi kaller Pineknuden. Der vil vinden feie over vindmøllene, og så vil dette nå husene 500 til 600 meter unna.

Klaus Lædre peker mot området der Dalane Vind har fått konsesjon til Svåheia vindpark med rundt 30 vindmøller, og snart skal sette i gang bygging.

Frykter lyd menneskene ikke kan høre

Lædre forteller at naboene har kjempa imot vindmøllene helt siden planene først oppstod for rundt 10 år siden. Nå får en rapport fra Transportøkonomisk institutt om støy fra vindkraftverk dem til å øyne nytt håp.

Lædre og naboene frykter en subsonisk dur, kombinert med vingeslag fra over 30 vindmøller.

– Personlig frykter jeg mest den subsoniske lyden, den dype som dyr, men ikke vi mennesker hører, men som vi føler. Den kan være farlig, og det er utreda altfor lite, sier Lædre.

Svåheia vindpark kommer her

Her kommer den nærmeste av de 30 vindmøllene. Naboene som bor 500 til 600 meter unna, frykter støyplagene det kan føre til.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

På bakgrunn av høye støyverdier i målinger foretatt av Transportøkonomisk institutt ved Lista vindkraftverk, har de 25 naboene til Svåheia sendt brev til ordfører Odd Stangeland i Eigersund.

De krever at byggestart blir utsatt til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, er ferdig med å utrede resultatet av rapporten.

Men ordfører Odd Stangeland har tillit til at utbyggerne tar de hensynene som skal tas.

Odd Stangeland

Ordfører Odd Stangeland i Eigersund forventer at utbyggerne forholder seg til støykravene i konsesjonen.

Foto: Eigersund Ap

– Som ordfører er jeg opptatt av at den konsesjonen som har hatt stor oppslutning i Eigersund, blir behandla på en god måte, og at et offentlig eid selskap så vel som et privat forholder seg innenfor det rammeverket konsesjonen gir, sier han.

Forholder seg til konsesjonen

Og Dalane Vind har ingen planer om å vente.

– Nei, vi kommer ikke til å ta noe hensyn til det brevet, sier administrerende direktør i Dalane energi og styremedlem hos tiltakshaver Dalane vind, Idar Sønstabø.

– Vi har et prosjekt vi kjører, som har fått en godkjenning, og det forholder vi oss til. Det ligger føringer for støy i konsesjonen, og de hensynene vil vi ta, sier han.

Engasjerer advokat

Men det er ikke nok for de 25 naboene som nå har engasjert advokat for å få utsatt byggestart av vindmølleparken i Svåheia.

Selv om konsesjonen er gitt, mener Lædre kommunen bør se på saken på nytt ut fra det som har kommet fra Transportøkonomisk institutt. Og det handler ikke om bare de 25 fastboende naboene, sier han.

– Totalt sett er det jo mange flere mennesker som blir berørt hvis du tar med hytteeiere og folk som er her i helger eller kommer hjem på besøk, sier Klaus Lædre.