Naboer er skeptiske til oljerigger

Sandnes-selskapet Safe Yards har søkt Kystverket om å få ankre opp inntil fem rigger eller åtte skip i Gandsfjorden. Det skriver Stavanger Aftenblad. Naboene på Dale er skeptiske til å få oljerigger utenfor stuevinduene. – I tillegg til at det er skjemmende vil det være en konstant påminnelse om de dårlige tidene i næringslivet. Rigger og båter i opplag bør ligge på en mindre bebodd plass, sier leder for Hana bydelsutvalg, Reidun Marie Enge til avisen.