Naboer ble ikke varslet om asylmottak

Fastboende på Skåland i Lund kan bli i mindretall i hjembygda når nærmere 40 asylsøkere inntar mottaket i bygda om få uker. Nyheten fikk naboene via lokalavisa.

nedlagte Skåland spesialskole i Lund

Nedlagte Skåland spesialskole i Lund skal nå gjøres om til asylmottak.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Åsmund Skåland, talsmann for naboene

Åsmund Skåland, talsmann for naboene.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Snart kommer 30 tenåringer fra Somalia, Eritrea og Afghanistan til mottaket på gamle Skåland skole. Naboene til mottaket visste ingenting før de leste om det i lokalavisen.

– De har mulighet til å få inn ti til, så i verste fall blir det 40 stykker i en liten bygd hvor det per i dag bor 33 personer. Det er nokså dramatisk, sier Åsmund Skåland, som er talsperson for naboene til nedlagte Skåland spesialskole i Lund.

Der har UDI bestemt at Sana asylmottak skal få huse inntil 40 asylsøkere i alderen 15–17 år. Naboene ble ifølge Skåland ikke varslet på forhånd.

– Det er taktisk dårlig å ikke informere så nære naboer på forhånd. Jeg vet det er folk som har frykt for dette, og det har jeg forståelse for, sier Skåland.

Asylmottaket skal holde til i det som tidligere var Skåland skole for ungdom med atferdsvansker, drevet av Bufetat. Noen av boligene er av nyere dato og anlegget ligger i naturskjønne omgivelser nær Lundevannet.

Skaper arbeidsplasser

 daglig leder for Sana Lund, Unni Mydland

Daglig leder for Sana Lund, Unni Mydland.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det følger 13 nye arbeidsplasser til mottaket. Det er daglig leder for Sana Lund, Unni Mydland svært glad for.

– Vi skal ha inn helsepersonell, pedagog og psykolog. Det er stor interesse, og det har kommet inn 70 søknader, sier hun fornøyd.

Sanitærforhold og boliger er ikke dimensjonert for mer enn 22 beboere. Nå skal antallet nærmest fordobles.

Må søke om bruksendring

Rådmann i Lund, Rolv Lende

Rådmann i Lund, Rolv Lende.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Naboene krever at mottaket søker Lund kommune om bruksendring til bruk for 40 beboere, før de starter opp.

Rådmann Rolv Lende i Lund kommune, sier at de ikke har mottatt en slik søknad fra Sana.

– Lovverket er slik at den som skal starte et tiltak må søke ovenfor kommunen om bygningene kan brukes til det formålet, og det er ikke gjort. Men jeg vil ikke beskylde dem for å være naive, det går bare litt fort i svingene, sier Lende.

Derfor kan rådmannen forstå at naboene reagerer på at folketallet på Skåland nærmest blir fordoblet når asylmottaket kommer i gang, og at de vil ha likhet for loven om bruksendring. Lende påpeker at Sana har drevet et svært godt asylmottak i Moi sentrum i 13 år.