Hopp til innhold

Regjeringen tar grep for å stoppe sløsing med helseressurser: – Etterlengtet!

Har du opplevd at legen ikke finner tidligere undersøkelser om deg? Nå vil regjeringen gjøre helseopplysningene dine mer tilgjengelig.

MR-maskin på Stavanger universitetssjukehus

I Norge tas en ikke ubetydelig mengde unødvendige dobbeltundersøkelser. Lite tilgjengelig informasjon er deler av forklaringen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

NRK har tidligere omtalt hvordan datasystemene på de ulike sykehusene i Norge, samt på private klinikker, ikke «snakker sammen».

I dag er pasientens prøvesvar og undersøkelser stort sett kun tilgjengelig der prøven ble tatt eller hos den som bestilte prøven. Legevakten eller andre sykehus har ikke tilgang på denne typen informasjon.

Nå vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ta grep.

– Kort fortalt bedrer vi flyten i vår felles helsetjeneste. Det er etterlengtet! Med pasientens prøvesvar vil helsepersonell kunne slå opp svar på prøver og undersøkelser når de har en pasient hos seg, sier Kjerkol til NRK.

Forslaget fra regjeringen, som er sendt på høring med frist i november, vil gjøre svar fra laboratorier og røntgenlaben lettere tilgjengelig.

kuben-helsefag-220823

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) håper en ny løsning kan bidra til å avdekke mistenkelige funn raskere fra prøver og undersøkelser.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Vil fjerne unødvendig tidsbruk

I Norge er det lange helsekøer på flere typer prøver og undersøkelser. Forskere har pekt på at mange undersøkelser aldri burde blitt tatt, og er unødvendige. Blant dem er MR- og CT-bilder som tas to ganger, fordi det krever mye ekstraarbeid å hente opp gamle undersøkelser.

– Er forslaget deres en løsning på denne typen problemer?

– Absolutt! Pasientens prøvesvar gjør helsetjenesten bedre og mer effektiv. Det er bra for både pasient og helsepersonell. Det er denne typen løsninger vi skal få på plass flere av fremover, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Ikke bare har CT en strålebelastning som er 750-1500 ganger større enn en vanlig røntgenundersøkelse, men en slik undersøkelse vil også gjøre at du kan oppdage funn av usikker betydning.

I dag sendes undersøkelsene dine digitalt til helsepersonellet som har bestilt undersøkelsen. Men den blir ikke delt med andre som vil ha nytte av den i møte med deg som pasient i fremtiden.

Foto: Odin Omland

Grepet skal fjerne unødvendig tidsbruk på nye undersøkelser.

– Målet er at dette skal bidra til raskere utredninger, kortere ventetid til undersøkelser for de som trenger det, og å fjerne unødig tidsbruk på prøvetaking for både personell og pasient, sier Kjerkol.

Løsningen vil ikke omfatte røntgenbilder, men svar fra røntgenundersøkelser og laboratorieprøver.

Mer enn 1 av 10 røntgenbilder tas om igjen

NTNU-professor Bjørn Morten Hofmann leder et forskningsprosjekt om unødvendige bildeundersøkelser. Han forteller at manglende informasjon ofte fører til at undersøkelser tas om igjen.

– Forslaget er et viktig bidrag til å redusere antall unødvendige undersøkelser, sier Hofmann.

At selve røntgenbildet ikke er med i den nye løsningen som regjeringen foreslår, er imidlertid en svakhet, mener forskeren.

– Informasjon kan ligge i både testsvar og bilde. Men å gjøre testsvar tilgjengelig kan klart redusere antall dobbeltundersøkelser noe, sier Hofmann.

Professor Bjørn Hofmann

NTNU-professor Bjørn Morten Hofmann sier det er flere grunner til at unødvendige undersøkelser oppstår. Manglende informasjon er én viktig grunn.

Foto: RUTH BARSTEN / NRK

Han sier at det ofte er flere grunner til at unødvendige undersøkelser oppstår. Én grunn er manglende informasjon. I tillegg nevner Hofmann hyppige kontroller og dårlig kvalitet på selve undersøkelsene som årsaker.

I en fersk studie fra NTNU, kommer det frem at mer enn én av ti røntgenbilder må tas om igjen på grunn av dårlig kvalitet. Hovedgrunnen er dårlig håndverk, men det kan også være at pasienten beveger seg.

– Skal være gratis

Dersom forslaget fra regjeringen blir en realitet, vil du i større grad enn før få lese om egne prøver og undersøkelser i helseportalen Helsenorge.

Det vil også gjelde røntgenbilder du tar hos private aktører som Unilabs og Evidia, som totalt tar over 1,2 millioner undersøkelser av norske pasienter årlig.

Tidligere i år reagerte Datatilsynet på at Unilabs markedsførte innsyn i egne røntgenbilder på nett som en betalingstjeneste. Det samme gjorde Evidia. Begge åpnet for å gi pasientene gratis tilgang til egne bilder på CD-plate.

– Innsyn i egne helseopplysninger skal være gratis for pasientene. Dette gjelder også prøvesvar. Denne løsningen vil bidra til å sikre dette, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.