Normal

Nå skal ikke elevene samle seg i skolegården når brannalarmen går

I alle år har de lært å samle seg utenfor skolebygget når brannalarmen går. Nå er endres rutinene på grunn av frykt for andre farer enn brann.

Stavanger Katedralskole har endret rutinene

Elevene på Stavanger katedralskole har fått nye rutiner for evakuering når brannalarmen går.

– Når alarmen går vet vi ikke hva faren er, sier rektor Grethe Mahan ved Stavanger katedralskole forteller om helt nye instrukser for elevene når brannalarmen går.

I alle år har skoleelever samlet seg i skolegården og ventet på å få klarsignal før de kan gå inn igjen. Nå har flere skoler endret rutinene. NRK får se dette i praksis på den videregående skolen i Stavanger sentrum.

– Når brannalarmen går så går dere rolig ut ... så skal dere spres for alle vinder.

Andre farer enn brann

Alarmen går og for første gang skal elevene unngå å samle seg i flokk i skolegården. De skal nå komme seg vekk på egenhånd, har skolen bestemt, og få en sms på mobilen når det eventuelt er trygt å komme tilbake.

Førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Bjørn Ivar Kruke, forklarer hvorfor taktikken med å spre seg kan være lur.

– Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet har laget en veileder for beredskapsplanlegging for alvorlige hendelser i skoler og barnehager, sier han.

Bjørn Ivar Kruke

Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.

Foto: NRK

– Hvis du har en alvorlig brann så vil det være fornuftig å evakuere skolen vekk fra brannen og røyken, og da er det ikke nødvendigvis best å samles i skolegården. Ellers kan det jo være en utagerende person, for eksempel i pillerus som man ønsker at barn og ungdom skal komme seg vekk fra. En annen aktuell hendelse kan være at det ringes inn en bombetrussel, det har hendt det i Skandinavia.

Skoleskytinger

Kruke forklarer at alvorlige hendelser som skoleskytinger ligger også til grunn for den nye veilederen fra direktoratene.

– Det er veldig få eksempler på terrorangrep mot skoler, så det er kanskje ikke det direktoratene har tenkt på. Og så er det viktig å huske på at man ikke skal militarisere samfunnet. Vi lever i et trygt samfunn, og det har aldri vært så trygt samfunn som det er nå, legger han til.

Også brannvesenet i Rogaland roser skoler som nå ser på rutinene sine.

– Det står respekt av at det er mange skoler som tar tak i dette med sikkerheten, om det gjelder brann eller andre hendelser, sier seksjonsleder i Rogaland brann og redning, Rune Håland.

– Skeptisk

Blant elevene på Stavanger katedralskole er meningene delte om de nye rutinene.

– Det fortjener oppmerksomhet, men jeg er litt ukomfortabel at vi skal være så redde og ikke befinne oss i store folkemengder og liknende, sier Eirik Halleland.

– Jeg tror det er en god idé. I tilfelle det skjer ting som i USA, skoleskytinger og lignende, sier Mads Finsnes og Magnus Malmanger.

– Det å øve på ubehagelige øvelser er en bra ting. Hvis det skjer så går man på automatikk, istedenfor å få panikk, sier rektor Grethe Mahan.