Nå må elbilistene betale bompenger

Snart blir det halv takst for elbiler ved alle bomstasjoner i Rogaland. – Dette kommer for tidlig, mener Elbilforeningen.

Tesla bomring Oslo

Nå må også elbilistene betale for seg i bomringene i Rogaland.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Tiden da elbilene kunne kjøre gratis gjennom bomringene går mot slutten. Fylkestinget i Rogaland viser til et forslag i revidert statsbudsjett, når de på tirsdag velger å gå videre med halv takst.

Her heter det at det nå er opp til hver enkelt fylkeskommune om de vil innføre bompenger for elbiler.

– Det vi har sagt ja til er at Rogaland skal følge det stortingsvedtaket, som etter alle solemerker blir vedtatt, sier Arne Bergsvåg (Sp), leder av samferdselsutvalget i Rogaland.

Det er ingenting i dette vedtaket som sier at dere må ha halv takst?

– Det står at det er anledning til det. Mange får store ekstrabelastninger i Bypakke Nord-Jæren. Da er det rett og rimelig at elbilene også er med og bidrar litt, sier Bergsvåg.

Blir det flertall i Stortinget på fredag vil tirsdagens vedtak bli gjeldende for alle bomprosjekter i Rogaland.

– Veiprosjekter skal finansieres av brukerne. Da må brukerne være med å betale, sier Bergsvåg.

Arne Bergsvåg

Arne Bergsvåg (Sp), leder av samferdselsutvalget i Rogaland, mener det er på sin plass at også elbilister blir med på å betale regningen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Altfor tidlig

Det er foreløpig uklart om dette blir gjeldende allerede fra oktober i år, altså når bomringene blir dyrere på Nord-Jæren, eller om det er snakk om lenger frem i tid.

– Det er vanskelig å si. Vedtaket må bli gjort i Stortinget, forskrifter må endres og så skal det tas runder i de forskjellige bompakkene. Ting tar litt tid, sier Bergsvåg.

Partiene Frp, Ap, Høyre og Sp utgjorde flertallet på tirsdag. Venstre, SV og MDG gikk imot. De mener dette kommer altfor tidlig.

– Vi er enige i at elbiler og skal begynne å betale for bompasseringer etter hvert, men vi mener det må være en lengre tidshorisont, sier Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre.

En innfasingsperiode over tid vil skape bedre forutsigbarhet for elbileierne, mener Venstre-politikeren.

– Det er mange som nettopp har investert i elbil eller som har en i bestilling. Det ville vært mer fornuftig med ett års innføring – at vi hadde satt en dato om et år, sier han.

Kjartan Alexander Lunde

Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre, mener vedtaket kommer for tidlig.

Foto: Ole Andreas Bø

– Burde se til Bergen

Elbilforeningen har denne våren foreslått at bomtakster for elbiler burde trappes opp i tråd med utviklingen av andelen elbiler i hver enkelt fylkeskommune.

I første kvartal 2018 stod elbiler for åtte prosent av bompasseringene i Stavanger og Sandnes, og seks prosent i Haugesund. Det viser tall Elbilforeningen har hentet ut fra de ulike bomselskapene.

I Oslo var andelen 15,9, mens Bergen hadde 17 prosent.

– Stavanger og Sandnes har altså bare halvparten av andelen i Bergen, som har sagt at de skal vente med å innføre dette før de er på 20 prosent, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Målet er at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025. Ettersom de store byene i Rogaland henger etter hva angår antall elbiler, burde politikerne i fylket være minst like gode som naboen i nord, mener Bu.

– Dette er et virkemiddel som lokalpolitikerne har ansvar for. Veldig mange flere skal overbevises om å kjøpe elbil. Da burde man ikke ved første mulighet innføre fullt av det som er mulig, sier hun.

Christina Bu

Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen. Hun mener bomtakst for elbiler burde trappes opp i tråd med utviklingen av antall elbiler.

Foto: Norsk elbilforening

Flere nyheter fra Rogaland