Nå lysner det for alvor i krisefylket

Antallet helt arbeidsledige har ikke vært lavere på nesten to år i oljefylket Rogaland. Det gleder Nav og arbeidsministeren.

Oljeindustri

En oljearbeider ser ut på havet. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Jeg har holdt særlig øye med Rogaland siden jeg tiltrådte som arbeidsminister og må si at jeg er svært glad for å se forsiktig bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NRK.

Nav sine ferske tall for arbeidsmarkedet i Rogaland var lystigere lesning enn på lenge.

  • 9847 helt ledige. Det er det laveste antallet siden september 2015. I januar var det 12.779 helt ledige
  • 985 helt ledige mellom 20 og 24 år. Det er hele 22 prosent nedgang fra samme tid i fjor
  • 2214 registrerte ledige stillinger. Det 8 prosent flere enn på samme tid i fjor

– Den positive trenden i fylket fortsetter – selv om det fortsatt er mange arbeidsledige som trenger jobb, sier Hauglie.

Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er glad for utviklingen i Rogaland.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Optimisme

– Vi har hatt seks måneder med nedgang. Ser man på helheten er det grunn til optimisme. Nå kan vi si at dette er en trend, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.

De positive tallene kommer på toppen flere måneder med flere positive rapporter, blant annet SR-Bank sitt konjunkturbarometer fra begynnelsen av mai som viste at det var mer optimisme blant oljebedriftene i fylket.

– Det blir flere ledige stillinger, færre varsler om permitteringer og mer optimisme blant folk og næringsliv. Tallene for Rogaland viser at ledigheten blant unge går nedover og det er jeg glad for, sier Hauglie.

– Det er dette vi håpte skulle skje da vi laget prognosene i fjor høst, sier Nordahl.

Langtidsledige

Men, det er fortsatt noen men:

– Samtidig som vi skal glede oss over det, kan vi ikke friskmelde arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren.

Fordi det er fortsatt noen piler som ikke peker i riktig retning. Antall langtidsledige, arbeidsledige som har vært uten jobb i 78–103 uker og 104 uker og mer, har økt kraftig. Totalt har om lag 600 stått uten arbeid i lenger enn 78 uker, det er om lag 40 prosent flere enn på samme i fjor.

Truls Nordahl

Nav-direktør Truls Nordahl er fornøyd, men tør ikke å slippe jubelen helt løs.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

– Det er ganske vanlig at man mister motivasjonen når man har søkt lenge. Folk må ikke gi opp, sier Nordahl.

Også arbeidsministeren er bekymret på grunn av utviklingen blant langtidsledige. I tillegg har antall personer på tiltak økt det siste året.

– Det er fortsatt utfordringer og vi lener oss ikke tilbake. Tettere oppfølging av langtidsledige er et av de nylige grepene regjeringen har tatt for å gjøre situasjonen lettere for arbeidsledige i sørvest, sier Hauglie.