Nå kan mobbaren flyttast

Fylkestinget i Rogaland har i dag vedtatt ei endring i sitt reglement, som opnar for å flytte ein elev, som gjentatte gonger har vore involvert i mobbing. Tidlegare har ikkje dette vore mogeleg, og då er det mobbeofferet som har blitt flytta.