Frustrerte leger mener de gjør politiets jobb

Nå kan fastlegen din ta lappen fra deg, hvis du har alkoholproblemer. Det skaper frykt blant pasientene. – Vi er blitt politiets forlengede arm, sier lege.

fastlege Alexander Wahl

– Pasientene forventer en fortrolig samtale, men ender opp med å få sjokk, sier fastlege Alexander Wahl.

Foto: Margret Helland / NRK

– Det siste han sa var at han ikke ville ha tillit til meg igjen, sier fastlege Alexander Wahl.

Han forteller om da han tok lappen fra en pasient, som drakk fire enheter per dag.

– Før var taushetsplikten hellig, men nå har vi blitt politiets forlengede arm.

Ifølge de nye førerkortforskriftene har fastlegen meldeplikt. Dermed kan de frata pasientenes førerkort i seks måneder.

– Det er med et stort ubehag at jeg som fastlege blir tvunget inn i en slik rolle, sier han, og mener han har blitt kontrollør og dommer framfor hjelper og behandler.

Mister lappen i et halvt år

Ifølge de nye reglene plikter legen å handle dersom han har opplysninger som tyder på helseskadelig forbruk av alkohol. Dette kan gå utover tilliten pasienten har til fastlegen.

– Pasientene forventer en fortrolig samtale, men ender opp med å få sjokk. Nå tar vi lappen fra dem for å forebygge, selv om de ikke har kjørt med promille, sier Wahl.

Kjøreforbudet varer i et halvt år, og pasienten må møte hos fastlegen en gang i måneden for å ta blodprøver som bevis på totalavhold de påfølgende månedene.

Fastlege Wahl får støtte fra leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, som mener det er problematisk at legen går fra å ha en omsorgsrolle, til å bli en kontrollør.

– Pasienten vil oppleve det som en straff å bli fratatt lappen, sier han.

UP med promillekontroll i Vestfold

Hver dag gjennomføres 14.000 kjøreturer med alkoholpåvirket sjåfør på norske veier, viser anslag fra organisasjonen Avogtil. Politiet har tidvis promillekontroller på norske veier, som her i Vestfold.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Frykter fastlegen sin

Daglig får det nasjonale hjelpetilbudet, Rustelefonen, henvendelser fra folk om problematikken.

– Folk sier at de frykter å snakke med fastlegen, fordi de er redde for å miste førerkortet, spesielt de som bruker bilen i jobbsammenheng eller bor uten gode kollektivalternativ, sier seksjonsleder Sturla K. Naas Johansen.

Hva svarer dere til de som ringer inn?

– Vi prøver å oppfordre dem til å ta kontakt, fordi det er bedre å komme inn i behandling i stedet for at problemet bare baller på seg, svarer han.

Rustelefonen mener man ikke skal straffe folk som forsøker å gjøre noe med problemene sine.

– Jeg frykter mange kjører rundt på veiene som egentlig skulle ha søkt om hjelp.

– Regelverket tolkes ulikt

Det er Helsedirektoratet som står bak reglene. De skal nå vurdere å gjøre forskriften klarere, for å unngå misforståelser og ulik praksis.

– Når det gjelder bruk av alkohol er det ikke automatisk meldeplikt dersom en person, i Wahls eksempel, drikker fire enheter daglig. Her må legen utøve skjønn, skriver fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– Men fortsatt skal det være slik at fastlegen skal ha meldeplikt.

Svein Lie

Svein Lie i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Fastlege Alexander Wahl mener dagens regler er uklare og at det derfor blir store forskjeller på hvordan regelverket tolkes og gjennomføres.

– Jeg er enig med Helsedirektoratet om at farlige sjåfører må bort fra veiene. Men det dyrebare lege-pasientforholdet må vernes ved at andre etater påtar seg kontrollfunksjonen.