Nå får du lov å ta på kunsten

– Dette er en stor nyhet i utstillingssammenheng. Vi har jo normalt skilter på veggen som sier «vennligst ikke rør kunstverkene». Denne gangen får vi ta på kunsten, riktignok under tilsyn, sier Hildegunn Birkeland, gallerileder ved Sølvberget galleri.

Hildegunn Birkeland

På Sølvberget i Stavanger er det nå lov å ta på kunsten, slik gallerileder Hildegunn Birkeland gjør her.

Foto: Anett Johansen Espeland

Det er første gang noensinne at publikum skal få lov til å ta på originale skulpturskatter som Nasjonalmuseet eier, og galleriet i Stavanger kulturhus, Sølvberget, er først ute.

– Konservatorene er jo naturlig nok veldig redde for at det skal bli riper i disse flotte skulpturene. Så vi må passe på at folk tar av seg ringer og armbånd, og at de er rene på hendene, sier Birkeland.

Eksperimentet skjer i forbindelse med vandreutstillingen «Evighetens form», der et utvalg av skulpturene til samtidskunstner Aase Texmon Rygh (91) skal vises rundt om i landet de neste tre årene.

Hun beskrives som en pioner og en modernismens «grand old lady» i norsk skulptur. Som 27-åring var hun den første som introduserte abstrakt skulptur i Norge.

– Tiden er inne

Helga Gravermoen

Formidlingskurator ved Nasjonalmuseet, Helga Gravermoen.

Foto: Nasjonalmuseet

– Nå er tiden moden. Vi må møte publikum på andre måter, åpne opp mer, se hvordan vi kan trekke nye publikummere til oss. Det er vesentlig å ta hele sanseapparatet i bruk. Det liker publikum, og Texmon Rygh ønsker dette selv, sier formidlingskurator ved Nasjonalmuseet, Helga Gravermoen.

Det er fem av kunstnerens hovedverk, møbiusskulpturene i glatt stein, hver på 300–400 kilo, som publikum skal få lov til å ta på. Kunstneren oppdaget det matematiske møbiusprinsippet i Paris på 80-tallet. Formen er rund, som et bånd vridd 180 grader før endene festes.

– Disse skulpturene nærmest roper på å bli tatt på. Selve evighetstematikken er fascinerende. Møbiusfigurene har egentlig ingen utside, innside, bakside eller forside, sier Gravermoen.

Kunst

Slik ser kunstverket på Sølvberget ut.

Foto: Anett Johansen Espeland

Publikum filmes

I Stavanger blir det satt opp kamera i gallerirommet, slik at museet kan se reaksjonene til publikum. Det kommer også en observatør som skal intervjue publikum om hva de synes om dette og hva de tenker.

Nasjonalmuseet skal nemlig forske på pilotprosjektet, i samarbeid med Universitetet i Oslo, for å finne ut hva berøring betyr for kunstopplevelsen.

– Bruker de for eksempel lengre tid enn normalt? Bruker de muligheten til å berøre? Vi vil vite hvordan de bruker rommet. Det er jo viktig å skjønne hvordan publikum bruker en utstilling for å vite hvordan man skal legge opp neste utstilling. Vi håper jo at dette ikke er et engangstilfelle, at folk setter pris på muligheten, men vi får avvente resultatet av undersøkelsen og se om det kan bli mer av dette i framtiden, sier Gravermoen.

Utstillingen skal landet rundt i 2017 og 2018, med særlig fokus på steder som har utendørsskulpturer av Texmon Rygh, som Karasjok, Stamsund og Alta.