Hopp til innhold

Røykeforbud på skolen

Bergeland videregående skole i Stavanger blir den første skolen med nulltoleranse mot røyking i Sør-Rogaland.

Fra 1.august blir det forbudt å røyke på hele skolens område. Rektor på Bergeland videregående skole, Leif G. Wikene mener røykeforbudet vil føre til at færre begynner å røyke.

Færre begynner

- Vi støtter oss på statistikk som viser at når skoler innfører røykeforbud så har det innvirkning på elevenes røykevaner. Det betyr ikke at alle disse brått slutter å røyke, men det betyr at de ikke røyker så mye. De er nødt til å komme seg ut av skolens område for å få denne røyken. Statistikken sier at et forbud påvirker røykevaner og ikke minst hvor mange som begynner å røyke, sier Wikene.

Klare grenser

I dag er det opp til den enkelte skole om de vil innføre røykeforbud. Og i Sør-Rogaland er Bergeland videregående skole den første som innfører nulltoleranse mot røyking på skolens område. Rektor Leif G. Wikene tror det vil være delte meninger om røykeforbudet men håper de fleste vil forstå hvorfor ordningen innføres.

- Det blir ingen enkel oppgave, det er vi forberedt på. Vi påtar oss en betydelig belastning siden vi går ut som første skole. Men vi har tanker om å gjøre det veldig tydelig til skolestart at de kommer til en røykfri skole. Og så ønsker vi å påvirke det vi kan i forhol til å sette klare grenser for dette. På et eller annet tidspunkt er røyking nulltoleranse på skolen, og da er vi nødt til å sette foten ned hvis der er noen som trosser det, sier rektor Leif G. Wikene.