Nå er dei truleg samde

Skissa til endring av takstar i bomringen på Nord-Jæren, er resultat av at fylkesordførar (KrF) og ordførarane frå Høgre i Stavanger og Sola, har snakka saman, utan at Wirak (Ap) frå Sandnes var med. Partane skal forhandle vidare i dag.