Klart flertall for omstridt tursti

Den foreslåtte traseen i Gauselvågen er vedtatt med 40 mot 27 stemmer.

Bystyret og publikum

Stavanger bystyre skal mandag kveld vedta eller forkaste forslaget om den omstridte turstien langs Gauselvågen.

Foto: NRK

Stavanger bystyre har mandag kveld vedtatt forslaget om den omstridte turstien langs Gauselvågen.

Vedtaket ble gjort med 40 mot 27 stemmer.

Flertallet besto av åtte av Høyres 22 representanter, tre av fem fra KrF og hele AP, SV,SP, Venstre og Rødt.

Les også: - Siste ord er ikke sagt!

Smalere og skjermet tursti

Under møtet har tursti-tilhengerne i Høyre også foreslått tiltak som skal skjerme dem som blir berørte av stien. Forslaget innebærer også at turstien ikke skal være mer enn 1,5 til 2,5 meter bred, mot tre meter som opprinnelig foreslått.

Dette tilleggsforslaget ble vedtatt med samme stemmetall.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tursti på Gausel

Beboerne langs den planlagre traseen har kjempet og aksjonert mot turstien i årevis og saken samler i kveld fullt hus i bystyresalen i Stavanger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Fremskrittspartiet, som stemte samlet mot forslaget, mente det ville stride mot prinsippet om universell utforming.

Flere av dem som gikk inn for tursti ga uttrykk for at de la vekt på behovene til befolkningen 50 til 100 år fram i tid.

– Fylkesmannen har stanset alle forslag

Mindretallet la derimot vekt på at fylkesmannen har stanset alle forslag på en løsning som grunneierne kan leve med.

Beboerne langs den planlagre traseen har kjempet og aksjonert mot turstien i årevis og saken samler i kveld fullt hus i bystyresalen i Stavanger.

Forslaget om tursti langs Gauselvågen er førti år gammelt og saken har vært behandlet i politiske organer i Stavanger en rekke ganger tidligere.

Les også: Flertall for tursti langs sjøen på Gausel

Les også: Skrinlegger turvei langs Gauselvågen

- Flere utbrytere enn ventet

Før møtet startet var det klart at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt og Pensjonistpartiet går samlet inn for turstien. Fremskrittspartiet går mot forslaget.

Spenningen var knyttet til splittelsen i Høyre og Kristelig Folkeparti. Dersom turstien skulle bli vedtatt, trengtes det sju utbrytere fra de to partiene. De fleste politiske kommentatorene trodde på forhånd at det ville være flertall for turstien blant bystyrerepresentantene.

Bystyremøtet startet klokken 18.00