Normal

Våre to politidistrikt slås sammen

Haugaland og Sunnhordland forsvinner snart som politidistrikt. Nå blir politidistriktet slått sammen med Rogaland. Les hva politimesterne i de to distriktene mener om sammenslåinga.

Politi på gladmat
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er den beste løsningen. Alternativet med kun seks politidistrikt, der vi var del av et stort politidistrikt på Vestlandet, var en dårlig løsning. Det var vi sterkt imot, sier politimester i Rogaland politidistrikt, Hans Vik.

Hans Vik

Hans Vik er fornøyd med å bli slått sammen med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Foto: Arild Eskeland / NRK

15 nye kommuner og en halv million innbyggere som 1200 polititjenestemenn skal passe på. Nye Rogaland politidistrikt blir ett av de største i landet.

– Poenget med reformen er jo at politidistriktene skal bli større. Vi er fortsatt mindre enn Oslo, sier han.

Han fryktet å bli del av et stort politidistrikt på hele Vestlandet.

Misnøye blant politifolk i Sunnhordland

Også på nordsiden av Boknafjorden er de fornøyde.

– Vi er glade for at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ikke blir splitta etter fylkesgrensene. Det hadde svekka den daglige polititjenesten i vårt område, sier politimester i distriktet Steinar Langholm.

Steinar Langholm

Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er glad for at politidistriktet ikke ble splittet fylkesvis.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Mange av de ansatte i Sunnhordland hadde imidlertid et ønske om å bli slått sammen med Hordaland.

– Vi har kjørt en lokal, uformell undersøkelse, som viser at opp mot 90 prosent av de ansatte i Sunnhordland vil til Hordaland dersom en deling blir aktuell, sier Nils Blikra, leder i Politiets Fellesforbund i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

I Stavanger-regionen ser forbundet lyst på sammenslåingen.

– Det er bra for publikum, og jeg tror at vi som jobber på hver vår side av fjorden, skal finne godt ut av det. Jeg ser mange muligheter, sier lokallagsleder Erlend Bjørnestad.

– Vil ha mer tilstedeværelse

Erlend Bjørnestad

Erlend Bjørnestad, leder i Politiets Fellesforbund i Rogaland, er positiv til å inkludere Haugaland og Sunnhordland i et større Rogaland politidistrikt.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

I kveld ble den nye politireformen presentert på en pressekonferanse. Regjeringspartiene Høyre og Frp var blitt enige med støttepartiet Venstre i saken. KrF trakk seg fra forhandlingene.

– Med politireformen som er blitt lagt frem nå, åpnes det for at over halvparten av Norges kommuner ikke vil ha fast politi til stede i kommunen, sier, Kjell Ingolf Ropstad, nestleder, justiskomiteen (KrF).

Et av punktene i den nye reformen er at det er politimestrene sammen med Politidirektoratet som skal bestemme hvor mange lensmannskontorer det skal være i landet. Det var KrF også grunnleggende uenig i.

– Hovedinnvendingen min mot det er at det vil føre til en sentralisering. For politimestrene og direktoratet styres etter økonomi, og da vil det være viktig for dem når de tar en beslutning, sier Ropstad.

Slik slår den nye politireformen ut for Rogaland.