Nå må du ut med 1000 kroner hvis du ikke møter til avtalt legetime

Det er tre ganger så mye som det koster å dukke opp.

Avdelingsleder og to hjelpepleiere ved ortopedisk poliklinikk.

Avdelingsleder Anne Berit Naley, og to hjelpepleiere på den ortopediske poliklinikken ved Stavanger universitetssykehus er enige i at 1000 kroner er mye penger, men håper det hjelper flere huske timen sin.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Hensikten er å bidra til at alle timeavtaler blir benyttet slik at andre pasienter slipper å vente unødvendig lenge, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

21.000 legetimer ved poliklinikkene ved Stavanger universitetssjukehus sto ubrukte i 2019. Årsaken er at pasienter ikke møtte opp til avtalt time.

– Det betyr at lokaler og utstyr ikke blir utnyttet godt nok, at helsepersonell ikke får brukt tiden som planlagt og at ressurser satt av til for eksempel røntgen ikke blir brukt. Samlet sett innebærer dette et stort samfunnsøkonomisk tap, sier Erlandsen.

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp.

Endringen gjelder ikke for pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Flere tiltak

Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Ved SUS er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, og de får en påminnelse på sms.

Sms-tjenesten ble innført i 2015. Samtidig innførte regjeringen gebyr for første gang, den gang på 700 kroner. Da falt antall ubrukte timer med 3500 ved SUS.

Anne Berit Naley, avdelingsleder for ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus.

Avdelingsleder for ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, Anne Berit Naley, mener sykehusets egne tiltak også bidrar til å hjelpe folk møte opp.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Det kom omtrent på samme tid, så vi er ikke sikre på om det var det ene eller det andre som gjorde det reelle utslaget der, sier avdelingsleder for ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, Anne Berit Naley.

Kan behandle flere

Disse tiltakene har hjulpet, men ikke nok, mener regjeringen. Årlig er det totalt 200 000 timer der pasienter ikke møter opp.

Mye tid og ressurser går til spille når pasienter ikke dukker opp til timen sin, samtidig er det surt å måtte ut med en tusenlapp for å ha glemt avtalen.

– 1000 kroner for ikke å møte til avtalt time, det syns jeg er veldig mye penger, sier hjelpepleier Merete Hidle.

Venterommet på Urologisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus.

Mange møter ikke til avtalt time på sykehuset.

Foto: Anders Haualand / NRK

Samtidig håper de at det høye beløpet kan være med å hjelpe pasientene til å huske timen sin.

– Hvis vi får brukt alle timene våre så kan det bli kortere ventetid, og vi får muligheten til å behandle flere pasienter, sier Naley.