Her kommer Norges vindkrafthovedstad

Torsdag offentliggjorde Olje- og energidepartementet vindkraftkonsesjoner som gir Rogaland 300 nye vindmøller. – En gledens dag, sier Geir Pollestad.

Daleneregionen med kommunene, Bjerkereim, Hå og Gjesdal vil få Europas største vindmøllepark. De første vindmøllene vil være i gang i 2014 og investeringene ligger på 5 milliarder kroner.

SE VIDEO: Daleneregionen med kommunene, Bjerkereim, Hå og Gjesdal vil få Europas største vindmøllepark. De første vindmøllene vil være i gang i 2014 og investeringene ligger på 5 milliarder kroner.

Olje- og energidepartementet ga torsdag konsesjoner til fem vindkraftverk i kommunene Bjerkreim, Hå og Gjesdal i Rogaland.

Utbygginga blir Norges største, og vil kunne forsyne hele 65.000 husstander med strøm.

Svært mange av disse bygges i Bjerkreim og gleden var stor for at prosjektene i Bjerkreim gikk gjennom.

– Jeg er fornøyd, og både vi og utbyggerne ser veldig frem til å komme i gang, sier Bjerkreim-ordfører Marthon Skåland til NRK.

– Penger i kassen

Marthon Skåland, Bjerkreim-ordfører

Ordfører Marthon Skåland i Bjerkreim kan glede seg over at vindmølleprosjektet kan bety opp mot 1000 årsverk.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Likevel var overraskelsen stor for at et av prosjektene i Moi ikke fikk konsesjon, men Bjerkreim-ordføreren velger likevel å fokusere mest på de store fordelene konsesjonene vil få for kommunen og Dalane.

Med eiendomsskatten vindmøllene fører med seg betyr dette en ekstra inntektskilde for kommunen.

– Nå blir det stor aktivitet over en periode i kommunen. Det snakkes opp mot 1000 årsverk mens dette foregår. Og jeg skal ikke legge skjul på at dette også betyr penger i kassen for oss når møllene er på plass, forteller Skåland.

– Så er jeg spent på hva som skjer i etterkant. Kanskje greier vi å få industri til Bjerkreim på grunn av dette?

Vindkrafthovedstad - Dalane

Stortingsrepresentant Geir Pollestad utnevner Dalane til vindkrafthovedstaden sammen med Bjerkreim-ordfører Marthon Skåland.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Fordeler til jordbruket

NRK var på rådhuset i Bjerkreim da nyheten om vindkraftkonsesjonen ble offentliggjort og ordføreren hadde tatt med kake for å feire nyheten.

Tor Steinsland var en av grunneierne som hadde møtt opp, og for hans gård betyr det mye å få vindmøller på tomta fra 2015.

– Først og fremst var det en nyhet med litt blandede følelser når den ene parken i nærheten ikke fikk konsesjon. Men for meg betyr dette økte inntekter for gården og penger til videreutvikling av gården.

– Vi sliter jo med rekrutteringen i jordbruket og det er helt klart at dette hjelper på i forhold til å bygge ut og få en bærekraftig gård etter hvert, sier Steinsland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Rådhuset i Bjerkreim

Flere var samlet i rådhuset i Bjerkreim for å motta nyheten om vindkraftkonsesjonene.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Gledens dag

Stortingsrepresentant Geir Pollestad hadde med seg et stort skilt med påskriften «Vindkrafthovudstad Dalane» til rådhuset i Bjerkreim som synlig bevis på den store utbyggingen som nå skal starte.

– Dette er en gledens dag for oss som er opptatt av mer fornybar energi og som er opptatt av å ta i bruk de naturressursene som vi har.

– Dalane vil med disse konsesjonene være et sentrum for vindkraftsatsingen i Norge. Det er et stort engasjement i hele regionen for at Dalane skal være vindkrafthovedstad, og det er jeg sikker på at de vil få til, sier han.

Vindkraftverkene vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW og en årlig produksjon på om lag 1,3 TWh.

– Vindkraftsentrumet i Norge

Under pressekonferansen i formiddag hvor energiminister Ola Borten Moe orienterte om vindkraftkonsesjonene, fortalte han at Rogaland har posisjonert seg for å bli vindkraftsentrumet i Norge.

Han trekker spesielt fram studiespesialiseringa ved Dalane videregående skole der elevene kan skaffe seg et internasjonalt vindteknikersertifikat.

– Det er svært gode vindforhold, og jeg har selv vært i området og sett at det er en svært positiv innstilling i alle kommunene.

Klager på samtlige prosjekter

Opprinnelig har Norges vassdrags- og energidirektorat behandlet konsesjonssøknader for syv prosjekter, men samtlige av disse ble påklaget til Olje- og energidepartementet.

Dette skriver departementet i en pressemelding torsdag formiddag.

Videre skriver de:

«Departementet har opprettholdt konsesjonene til Bjerkreim og Gravdal, gitt konsesjon til Måkaknuten og Stigafjellet, og stadfestet konsesjonen til Skinansfjellet med en mindre reduksjon av planområdet av hensyn til hubro.

Departementet opprettholder avslagene på prosjektene Ulvarudla og Brusali-Karten.

Departementet har konkludert med at klagene på prosjektet Moi/-Laksesvelafjellet må tas til følge.»