Hopp til innhold

Motstand mot veiing av skolebarn

– Det er uetisk å veie skolebarn uten å kunne tilby oppfølgning, mener helsesøster.

Video Overvektige barn

Fra høsten skal skolebarn i tredje og femta klasse veier og måles. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Nyhetsspiller

Stavanger kommune er en av kommunene som innfører vekt- og målekontroll av elever i barne- og ungdomskolen til høsten.

Det skjer til tross for sterke protester fra helsesøstre i flere kommuner. De har hverken tid eller penger til å følge opp de elevene som trenger hjelp.

– Jeg står jo i det dilemmaet at jeg skal være lojal mot rådene vi har fått, men jeg mener det er uetisk å veie og måle uten å kunne følge dem opp, sier helsesøster Synnøve Gilje Dybvik ved Sentrum Helsestasjon i Stavanger.

Tredje- og åttende klasse

Det er etter anbefalinger fra Helsedirektoratet at flere kommuner her bestemt at helsesøstrene skal veie elever i tredje og åttende klasse i barne- og ungdomskolen.

– Det blir jo ikke slik at vi stiller elevene opp på rekke og rad og alle står og ser på. Hver elev får komme inn og veie og måle seg. Deretter kommer en ny elev inn. Det er viktig å ha grunnlagsfakta, sier sier administrasjonsjef for helsesøstre i Stavanger kommune, Torunn Teigen.

Økende vektproblemer

Helt fram til 90-tallet ble elever i skolen veid og målt en gang i året. Nå gjør det økende vektproblemet blant barn og unge veiing igjen aktuelt.

– Får vi gjort en kartlegging så har vi en basiskunnskap så vi kan følge utvklingen fremover, men vi kan ikke følge de opp, sier Teigen.

Innvendingene har kommet om at ordningen er gammeldags. Flere mener det er bedre å ta direkte kontakt med foreldrene til barnet det gjelder. Men det kan bli alt for tilfeldig, mener Stavanger kommune.

– Synliggjør problemet

Ernæringsfysiolog Elisabeth Lind Melbye ved Universitetet i Stavanger forsker på vektøkningen blant barn og unge. Hun mener det er viktig å gjeninnføre veiing i skolen.

–Ved å innføre systematisk veiing og måling vil vi se hvordan trenden utvikler seg. Når det innføres i alle landets kommuner vil vi også se trenden på nasjonalt nivå, og om det er forskjeller fra kommune til kommune, og fra bydel til bydel. Det vil bidra til å synliggjøre problemet på en helt ny måte, sier Melbye.

Undersøkelser viser at 17 prosent av barn og unge her i landet er overvektige. Nå håper helsesøsteren at ressursene følger med etter hvert. De vil ikke bare kontrollere unge, men også ha tid og mulighet til å følge opp.

– Det er et befolkningsproblem. Vi kan være med å påvirke barn og unge i forhold til det å velge sunne livsvaner, sier helsesøster Synnøve Gilje Dybvik.

Flere nyheter fra Rogaland