Motoranlegg på Karmøy satser stort

Fjord Motorpark på Karmøy kan bli svært viktig både for reiselivsbransjen og resten av næringslivet. Det meiner hotelleigar Finn Henderson.

Fjord motorpark tapte kampen om å bli fylkets regionalanlegg, men satsar hardt på å bli landsdelsanlegg for motorsport.

Etableringa av Fjord motorpark vil vera ein av regionen sine største reiselivssatsingar nokonsinne.

Anlegget kan generera 50.0000 overnattingsdøgn, viser tal som blei lagt fram torsdag.