Møtefri E39 fra Stavanger til Kristiansand

Regjeringen vil ikke bygge firefeltsvei fra Ålgård og sørover.

Kø på E39

Regjeringen vil ikke bygge firefeltsvei fra Ålgård og sørover.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet opplyste på NHO Logistikk og Transport sitt årsmøte på Sola onsdag at regjeringen vil gi gjennomføre en opprustning til 18 milliarder kroner av E 39 fra Søgne til Ålgård.

– Vi varsler at når E39 skal bygges ut, så skal det være med midtrekkverk på hele strekningen. Noen strekninger vil være med fire felt, der trafikken tilsier det, andre strekninger vil bli to og trefelts vei, sier Pollestad til NRK.

Les også: Fest for ferjefri E39

Les også: Krever firefelts sikring av «dødsvei»

Pollestad mener at med denne utbyggingen vil E39 i tiår fremover være en vei som dekker næringslivets og folks behov. Han mener at den høye andelen tunge kjøretøyer på E39 gjør at det vil være behov for mange forbikjøringsfelter.

Geir Pollestad

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet opplyste på NHO Logistikk og Transport sitt årsmøte på Sola onsdag at regjeringen vil gi gjennomføre en opprustning til 18 milliarder kroner av E 39 fra Søgne til Ålgård.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

– Det viktigste vil være at vi får en vei av en helt annen standard enn det vi har i dag. Det blir mulighet for å kjøre forbi vogntogene, og vogntogene blir ikke stående i bakkene, sier Pollestad.

Les også: Frykter Vegvesenet undervurderer trafikkveksten på E39

Les også: Samferdelsministeren vil vurdere fire felt Stavanger-Kristiansand

En fullt utbygget firefeltsvei mellom Stavanger og Kristiansand vil koste 30 milliarder kroner. Det mener regjeringen ikke er aktuelt.

– Det må skje fort

Halvard Ween, som er leder for NHO i Rogaland, sier at utspillet fra Samferdselsdepartemenet er som forventet.

Halvard Ween

NHO-leder Halvard Ween mener opprustningen av E39 må skje raskt.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

– Det er faktisk i tråd med det vi som organisasjon også har gått inn for. Det vi selvfølgelig er veldig nysgjerrig på, er hva slags tidsperspektiv det er snakk om. Det må skje fort, sier Ween til NRK.

NHO mener det er viktig at den utbyggingen som nå skal skje ikke er den endelige løsningen for E39 mellom Stavanger og Kristiansand.

– Det blir sagt nå at en skal velge traseer som gjør utvidelser mulige. Jeg føler dette er et pragmatisk og greit utgangspunkt, sier Ween.

Pollestad sier at E39-opprustningen skal planlegges slik at når trafikken overstiger 8000 biler i såkalt årsdøgnstrafikk, skal løp nummer to i tunellene komme på plass.

Flere nyheter fra Rogaland