Kvikksølv i takrenner kan bety strengere krav

– Det er lokalbefolkningen i Vats som må betale regningen for oljeeventyret, frykter advokat for Raunes fiskefarm, Sigurd Knudtzon.

AF Decom hogger opp gamle oljeinstallasjoner ved anlegget i Vats.
Foto: Miljøvernforbundet

Striden mellom offshoreanlegget til AF Decom og Raunes fiskefarm er langt fra over.

Denne uka la AF Decom frem tall fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som viser at anlegget holder seg innenfor utslippsgrensene, men naboanlegget er ikke fornøyd.

På eget initiativ startet Raunes fiskefarm opp egne prøvetakninger i takrennene på anlegget sitt, og funnene var betydelige.

– […] har vi kommet frem til at den sannsynlige spredning av kvikksølv er
betydelig større enn nevnte undersøkelser tilsier. Vi kan altså snakke om en forurensning som kan ha et betydelig og svært skadelig omfang for mennesker og miljø, skriver advokat Sigurd Knudtzon i et brev til Klima og forurensingsdirektoratet (Klif).

Av nasjonal betydning

Han legger til for NRK at han mener saken er større enn lokalsamfunnet.

– Det stiller et prinsipielt spørsmål om det er lokalbefolkningen som må betale for avviklingen av oljeeventyret, og det er et nasjonalt spørsmål.

Hanne Marie Øren i SFT

Hanne Marie Øren i Klima- og forurensingsdirektoratet sier det kan gå mot innstramming av utslippgrensene for AF Decom. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Eirik Palm

Nå ber Knudtzon på vegne av Raunes fiskefarm Klif om å sette foten ned for mer skjærebrenning ved anlegget før det er avklart om det forekommer luftforurensning i form av kvikksølv fra arbeidet.

– De tallene som er fremkommet er høye tall, og de er veldig forskjellige fra de undersøkelsene som gjøres årlig av Niva for AF Decom, sier seksjonssjef Hanne Marie Øren i Klif.

Saken fortsetter under bildet.

Yrkjefjorden

Både lokalbefolkning, fiskere og Raunes fiskefarm har hatt store innvendinger mot virksomheten til AF Decom. Nå har fiskefarmen stat i gang egne udnersøkelser for å stoppe det de mener er forurensing.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Det skal i utgangspunktet ikke forekomme luftforurensning ved anlegget, og AF Decom har derfor ingen konkrete utslippstillatelser for nettopp dette. Men hvis analysene fra takrennene viser seg å stemme, utelukker ikke seksjonssjefen at det må strammes inn.

– De har ikke noen spesifikke krav for utslipp til luft, annet enn at det er mer generelle krav om at det skal minimeres. Men det er en ting vi er i gang med å se på i revideringen av tillatelsen til anlegget.

– Betyr det at de kan få strammere krav enn i dag?

– Det vil det kunne bety.

Hugger opp Ekofisk

Etter planene skal AF Decom snart begynne opphuggingen av gamle Ekofiskdeler, noe som har vakt bekymring i nabolaget.

Eieren av Ekofiskplattformen, ConocoPhillips, har i brevet til Klif beskrevet at det kan være kvikksølv i delene, og det er dette som bekymrer fiskefarmen. I undersøkelsene de nå har gjort har de allerede funnet miljøgiften i for store mengder.

– Det er mengder med kvikksølv som er over terskelverdiene, og det er klart at kvikksølv er veldig skadelig for mennesker, fisk og naturen ellers, sier Knudtzon.

Han får likevel ikke full støtte fra Klif sin side.

– Det vi har sett av gjennomgangen vi har gjort av dokumentene vi har fått, er at vi har en del spørsmål til prøvetaking og beregningsmetoder som vi må undersøke før vi kan si at det er veldig alarmerende, avslutter Øren.

Klif regner med å ha nye utslippstillatelser klare for AF Decom i løpet av sommeren 2012.

AF Decom var ikke tilgjengelige for kommentar da artikkelen ble skrevet.