Bekymrer seg for mor

Ingenting bekymrer og tar mer oppmerksomhet fra soldater i Afghanistan enn en mor som gråter hjemme.

AFGHANISTAN/
Foto: Oleg Popov / Reuters/Scanpix

En undersøkelse gjort blant danske soldater i Afghanistan viser at mødre og deres tanker bekymrer soldatene mer enn selve krigen når de er ute på oppdrag, skriver forskning.no.

Se også:

Krigsfilm gjør inntrykk på norske soldater som skal til Afghanistan

Pris til dansk dokumentar i Cannes og filmklipp fra Armadillo.

Soldaterne har rett og slett problemer med å tenke klart hvis de vet at mor er bekymret.

Enkelte soldater unngår derfor å ringe hjem i lengre perioder slik de kan konsentrere seg om arbeidet sitt uten å bli forstyrret av familiens bekymringer.

Kunar-provinsen, Afganistan
Foto: David Guttenfelder / AP

Stemmer trolig også i Norge

– Vi kjenner ikke til at det er gjort lignende undersøkelser i Norge, men det er nærliggende å tro at situasjonen er den samme for norske soldater, sier informasjonssjef i Hæren Nord Norge, Marianne Øyahals.

Bør være akseptert hjemme


I Danmark blir det poengtert ved informasjonsmøter at det ikke er en god idé for en soldat å reise av sted hvis ikke familien aksepterer valget til soldaten. Årsaken er at soldatens mentale tilstand i krig er avhengig av stabilitet og ro hjemme.

Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) i Danmark har kommet fram til disse resultatene på tross av at det danske Forsvaret forebereder de pårørende på hva det vil si å være utsendt.

Undersøkelsen bygger på 44 intevjuer med soldater, pårørende og representanter fra frivillige organisasjoner.

Norske pårørende får bok

Sju NATO-soldatar drepne i Afghanistan
Foto: Allauddin Khan / Ap

De norske soldatene blir oppfordret til å ha fokus på familien sin opptreningsperioden før et oppdrag.

– Samtlige norske pårørende blir invitert til familiedag og informasjonsmøte før norske soldater sendes ut, sier informasjonssjef i Hæren Nord Norge, Marianne Øyahals.

På familiedagen blir familien brifet om hvordan de skal forholde seg til mediene, om oppdraget soldaten skal ut på og området soldaten sendes til.

– De pårørende får også en bok «Oppdrag hjemmefront» skrevet av en ektefelle til en soldat som har vært ute på oppdrag gjennom flere år. Forfatteren Irene Ulstein Soleims bok ble gitt ut i fjor og skal gi tips og råd til de pårørende som venter hjemme.