Mobilmasten kan gjøre deg syk

Bedrift fikk fjernet mobilmasten fordi de ansatte ble syke.

Mobilmast i bekketunet
Foto: Karine Næss Frafjord / NRK

Flere har blitt syke av stråling fra en mobilmast på Forus i Stavanger. Nå etterlyser bedriften en føre-var holdning hos myndighetene.

Det finnes 60.000 mobilmaster i Norge. I Stavanger kommune er det minst 200, og mange av dem er plassert på private bygninger. Hver og en av oss blir daglig utsatt for stråling i større eller mindre grad. Ifølge Statens Strålevern er det trygt å befinne seg i nærheten av mobilantennene.

Men en rekke ansatte firmaet Aibel på Forus har en annen oppfatning. De ble syke etter at det ble montert mobilantenner på arbeidsplassen. Det forteller Jan Steensrud.

- Ble uvel

Både Steensrud og flere andre kolleger ble bekymret da mobilmastene ble montert utenfor kontorvinduene på Forus.

- Alle som satt innefor var redde og engstelige, sier Steensrud.

Men de ansatte måtte kjempe for å få mastene flyttet. Arbeidsgiveren forsto at plagene var forbundet med antenenne.

Flytting tok ett år

- Det gikk ett år fra vi tok det opp til vi fikk det flyttet.

NRK fortalte tidligere denne uka at ansatte og foreldre i Bekketunet barnehage forsøker å få flyttet en mobilmast som ligger nær barnehagen.

LES OGSÅ: - Unngå mobilmaster ved barnehager

Om det virkelig er farlig eller ikke, vil vi ikke få vite sikkert før det er forsket gjennom flere år. Derfor etterlyser mange et føre-var prinsipp.

- Vi må gjøre det som er forsvarlig - både teknisk og økonomisk for å redusere både frykt og mulige skadevirkninger, sier Dag Slettemeås ved Statens institutt for Forbruksforskning.

Retningslinjer fra WHO

Statens Strålevern setter grensene for hva som er akseptabel stråling fra mobilmaster, basert på retningslinjer fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

LES OGSÅ: - Unngå mobilmaster ved barnehager
LES OGSÅ: Skal måle strålingen
LES OGSÅ: Frykter strålefare

- I praksis vil alle mobilmaster bli godkjent fordi grensestandarden er satt svært høyt.

Oslo kommune har nylig sagt opp avtaler med både Telenor og Netcom som har hatt mobilmaster montert på skoler - som følge av føre-var-prinsippet. Stavanger kommune har ingen planer om å fjerne mastene som er montert på eller i nærheten av kommunale bygninger.

- Jeg satt på et kontor og hadde fem mobilmaster ti meter unna kontoret. Jeg fikk en del diffuse plager og var uvel i forskjellige steder i hele kroppen. Dette forsvant da vi fikk fjernet antennene, sier Steensrud.