Mobilkontroll på Haugalandet

11 bilistar fekk bot for å ha snakka i mobilen medan dei køyrde og ni bilførarar fekk bot for å ha køyrt for fort. Det blei resultatet av fleire politikontrollar på Haugalandet i føremiddag.