Mobilforbud i Haugesund er ulovlig

Forslaget om å innføre strenge regler for mobilbruk på skolene i Haugesund, er i strid med lovverket, skriver Haugesunds Avis. Kjernen er hvorvidt elevene kan nektes å bruke mobilen i friminuttene. Saken skal behandles av bystyret i dag, og politikerne har fått et nytt notat om saken.

Formannskapet i Haugesund vil ha krav om at alle elevar sine mobiltelefonar skal vera slått av i timane.