Normal

Mobilbanken har overtatt for nettbanken

Åtte av ti går sjelden eller aldri i banken og nå er til og med nettbanken i ferd med å bli gammeldags. Tall fra Sparebank 1 viser at mobilbanken har overtatt den største delen av markedet.

Mobilbank fra Sparebank 1

Mobilbanken til Sparebank 1 har over en million innlogginger hver måned.

Foto: Sparebank 1

– Jeg var faktisk innom banken i fjor, sier Øyvind Langhelle (20).

Det er lenge mellom hver gang han, og hans jevnaldrende, går i banken. 20-åringene i den store gruppen som sjelden eller aldri oppsøker en bankfilial. I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for norske banker svarer en av fem at de aldri besøker en bankfilial. Åtte av ti går sjelden eller aldri i banken.

– Kundene har gått over fra å besøke filialen ofte til å besøke den mye sjeldnere, sier Jan Friestad, direktør for personmarkedet i Sparebank1 SR-Bank.

Jan Friestad

Jan Friestad, direktør for personmarkedet i Sparebank1 SR-Bank.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Kun 20 prosent innom hver måned

For under ti år siden gikk halvparten av oss i banken minst en gang i måneden. Undersøkelsen viser at under 20 prosent av kundene er innom hver måned, og det blir færre og færre av dem.

– Det betyr at de daglige banktjenestene er flyttet over til nettbank og mobil, mens kontoret nå primært brukes til rådgivning, sier Friestad.

Før sto ofte kundene står dørene da filialen åpnet klokka ni om morgenen.

– Det er de jevnt slutt på. Det er noen enkeltdager, tilknyttet trygdeutbetaling, der det kan være noen som venter, men i hovedsak er det ikke et renn på døra når banken åpner, sier han.

Bankfilialer og minibanker på vei ut

SR-Bank har 53 bankfilialer fra Grimstad i sør til Hordaland i nord. De har ikke en sikker fremtid.

– Hvis vi slutter å besøke de, forsvinner de. Bankene har ikke så mange fysiske produkter og det er ikke så mange som henter kontanter lengre. Når de forsvinner fra omløp så er det ikke så mange grunner til å gå til banken ofte, sier Bård Slåttelid, systemeier for selvbetjente løsninger i Sparebank 1.

– Hvis kontantene forsvinner, forsvinner også minibankene. Nå kan vi jo ta ut penger i hvilken som helst butikk, så behovet for minibanker er på vei ned, sier han.

Ifølge han har vi fremdeles bruk for kontanter, men de fleste transaksjonene vi gjør til daglig skjer ved kort.

– Tar ut penger en gang i måneden

– Jeg går i banken ca. en gang i måneden. Lønnen min går inn der og når lønnen kommer treger jeg penger. Da tar ut penger, sier Reidun Tønnessen (75).

– Jeg har faktisk tilfeldigvis vært i banken i dag. Jeg er innom en gang i måneden, sier Jørg Johansen (91).

Mobilbank for barn

Sparebank 1 SR-Bank har lansert en egen mobilbank for barn.

Foto: SR-Bank

Ungdommen har nesten ikke kontanter, og vi tar ut mindre penger i minibankene enn før. Bare et fåtall av dem som går i banken tar ut kontanter.

– Antall kontanttransaksjoner i filialene er kraftig redusert, sier Friestad.

– Jeg tror jeg har bankkort, men jeg har sikkert lagt det bort i en skuff, sier Reidun Tønnessen, som fortsatt sverger til kontanter.

Mobilbanken har overtatt den daglige bruken

iPhone

Om noen år blir bankkortet en programvare på mobilen, tror Slåttelid i SR-Bank.

Foto: Colourbox

– Vi brukte en del tid for å få etablert nettbanken, og alle banker har jo nå en moderne nettbank med et bredt spekter at tjenester. Nå har SR-Bank/Sparebank 1-gruppen en million pålogginger i mobilbanken hver måned. Tilsvarende takk for nettbanken er 800.000, sier Friestad.

Mobilbanken er dermed flittigere og mer brukt enn nettbanken. Mobilbanken er ikke større i antall brukere, men i transaksjonsvolum og besøksvolum.

– Vi besøker den mye oftere. Det handler om situasjonene den er relevant i. Det er når du er i butikken eller på bussen. Da er det ikke så lett å ta opp pc'en og logge inn i nettbanken, men mobilbanken er et lite tastetrykk unna og du kan sjekke saldo eller gjennomføre enkle betalinger, sier Slåttelid.

– Dette er en utvikling som fortsetter. Kundene blir stadig mer moderne og vi som bank er ivrig opptatt av å følge med i timen, sier Friestad.

Tror også bankkortene forsvinner

– Slik det ser ut i dag får vi etter hvert bankkortet vårt inn på telefonen som en programvare som snakker direkte med betalingsterminalen. Da trekkes pengene fra kontoen uten at du har gjort noe annet enn å vifte med telefonen, sier Slåttelid.

– Vi kan ikke si at telefonen som vi kjenner i dag er fremtidens verktøy, men akkurat nå ser det slik ut, legger han til.

Nå jobber bankene med å tilrettelegge for yngre målgrupper, og lage løsningene så enkle som mulig.

– De som er yngre enn oss er de som skal bruke banken i morgen, og de må vi lage løsninger for. Hvis vi henger igjen i gamle tradisjonelle forretningsmodeller som de ikke skjønner vil de ikke bruke oss, sier Slåttelid.

Sparebank 1 SR-Bank, hovedkontor

Nesten ingen venter utenfor banken når den åpner om morgenen lengre.

Foto: Gunnar Morsund / NRK