Misnøgde – men ønsker forhandling

Rogaland bondelag ønsker å gå i forhandlingar med staten, sjølv om dei slaktar tilbodet dei har kome med i jordbruksoppgjeret. Det er spesielt prisauken på kraftfôr og kutt i støtta for innmarksbeite, som vil slå negativt ut for bønder i Rogaland området, seier leiar i Rogaland bondelag Marit Epletveit.