MINK SKAL TESTES FOR MRSA:

Alle minkfarmer her i landet skal i løpet av året bli testa for den antibiotikaresistente bakterien MRSA. Fram til nå har først og fremst svinebesetninger blitt kontrollert, og bakterien har blitt påvist ved flere gårder. For å hindre at det sprer seg til mennesker, vil Mattilsynet og Veterinærinstituttet nå se om andre dyrearter kan være smittebærere. Mellom 60 og 70 prosent av all pelsdyrdrift i Norge foregår i Rogaland.