NRK Meny
Normal

– Det er ikke noen vits i å utrede i evigheter, når vi egentlig vil ha veien fram i går

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen startet i dag på kjøreturen på E39 og E18 fra Stavanger til svenskegrensen i Ørje.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har følge med regionveisjef Helge Eidsnes og statssekretær Bård Hoksrud med seg på kjøreturen langs kysten av Sør-Norge.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi ønsker å bygge strekningen mellom Stavanger og Kristiansand som firefelts motorvei. Forrige regjering la opp til to felt med midtdeler, vi mener at fire felt er mer fremtidsrettet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal ut og kjøre igjen. I sommer kjørte han 3150 kilometer på E6 og fikk et inntrykk av det han kaller «enorme behov for å utbedre veinettet.»

Les også: Overrasket over «drittsekkene» på veien

Denne gangen starter turen fra Stavanger. Sammen med Statens vegvesen skal samferdselsministeren kjøre sørover på E39 til Kristiansand og videre på E18 gjennom Agder-fylkene, Telemark, Vestfold , Buskerud, Akershus og Oslo for å ende opp ved svenskegrensen i Ørje i Østfold.

Les også: - Proppen har flyttet seg lenger sør

Mer enn en roadtrip

– Det er viktig for oss å ha Statens vegvesen med på turen for å høre hva de har tenkt så langt. Hva de må endre på for å oppnå det vi ønsker av standard, hvilke tidshorisonter vi kan snakke om, og hvilke linje og trasevalg vi bør ha, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjørte i sommer 3150 kilometer på E6.

Foto: Vera Isachsen / NRK

Han understreker at dette er mer enn en roadtrip.

– Det er egentlig et rullende kontor vi er ute med, sier Solvik-Olsen.

Vil krympe reisetiden

– Vi setter stor pris på at statsråden ønsker å kjøre ruten. Da får han både se og oppleve, selv om han har kjørt her før. Vi vil vise frem planer og drøfte fremtidens E39, sier Helge Eidsnes.

Veisjefen i Statens vegvesen region vest er samferdselministerens reisefølge langs E39.

– Fra Ålgård og nordover er vi kommet langt i planleggingen. På det viktige strekket sørover har vi tegnet nye streker på kartet. Dette er en fin anledning til å drøfte dette med statsråden, sier Eidsnes.

Ketil Solvik Olsen, Helge Eidsnes

Helge Eidsnes (til høyre), regionveisjef i Statens vegvesen region vest, er samferdselsministerens reisefølge langs E39.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra regjeringen å utarbeide planer for en firefeltsvei fra Kristiansand og nordover. Det er disse nye planene som på turen skal vises fram for Ketil Solvik-Olsen.

– Det er mulig å krympe reisetiden til under to timer på en firefelts motorvei med hastigheter på hundre pluss, sier Eidsnes.

Han mener regjeringens planer er realistiske.

– Det er opptil regjeringen og Stortinget å få dette inn i Nasjonal Transportplan. Da skal vi klare å bygge det, lover Eidsnes.

Vil ha 110 km/t som standard

Det er planlagt stans underveis i Flekkefjord, Mandal og Kristiansand på den første etappen av turen.

Les også: 80 minutter fra Stavanger til Kristiansand

Les også: Mener det kan ta 90 minutter å kjøre fra Ålgård til Kristiansand

– For meg begynner denne diskusjonen med en gang vi er ute på E39 utenfor Ullandhaug her. Med en gang vi kommer til Sandnes, så har de jo prosjekter der vi må komme i gang med så fort som mulig, forteller regionsveisjefen.

Når samferdselsministeren har passert Sandnes, dukker utbyggingen mot Ålgård opp som neste tema.

Kollisjon mellom vogntog og personbil på E39 i Gjesdal

Her på E39 i Gjesdal vil samferdselsministeren ha firefeltsvei, blant annet for å forebygge møteulykker. Bildet er tatt etter en kollisjon tidligere i sommer.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en trygg fartsgrense på 110 km/t som standard. Så må vi se på trasevalgene for å få veien mer utenfor byer og tettsteder. Vi må ha gode avkjørselsmuligheter så folk fortsatt kommer seg til der de bor og der de skal jobbe, sier han.

Dårlig planlegging

Samferdselsministeren mener vi fortsatt gjør mange feil når vi bygger ut nye viktige veistrekninger.

– En av de tingene jeg reagerte på da jeg kjørte E6, var at på veier som er åpnet helt nylig, har man bygget flotte broer for å få vekk smale trafikkfarlige broer. Så legger man likevel veien gjennom et tettsted, setter opp fartshumper på E6 for å komme ned i 40 km/t fartsgrense. Det er helt meningsløst at hovedveier i dette landet skal gå gjennom tettsteder med fartshumper, mener Solvik-Olsen.

Les også: Samferdselsministeren vil ha 110-sone

Samferdselsministeren mener at deler av E39-utbyggingen mellom Stavanger og Kristiansand må begynne «på scratch» fordi planleggingen så langt har vært basert på en standard som er for dårlig.

Nye E18 er åpnet gjennom Vestfold

Samferdselsministeren skal og kjøre den nye E18 gjennom Telemark og Vestfold.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Når det gjelder hele strekningen, ligger det nok noen år fram i tid. Det tar tid å planlegge. Det tar tid å bygge, men nettopp derfor er det jo viktig å komme raskt i gang. Det er ikke noen vits i å sitte og utrede i evigheter når vi egentlig vil ha veien fram i går, sier Solvik-Olsen.

Bedre dynamikk

Samferdselsministeren er ikke bare opptatt av vei når han nå skal ta fatt på E39 og E18 rundt kysten av det sørligste Norge.

– Det vi er opptatt av er dynamikken mellom vei, jernbane og havner. Vi vil se på dem som driver næringsvirksomhet, driver eksport, hvordan de bruker veien som første skritt for å komme til store utskipingshavner eller store jernbaneterminaler for å ta godset videre, sier han.

Noe av det som frustrerte samferdselsministeren mest på E6 var å ligge bak trailere i mil etter mil, og ikke komme forbi. Han opplevde og litt for mange utenlandske trailere som har en annen kjørekultur enn det vi er vant med i Norge.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsministeren er ikke bare opptatt av vei når han nå skal ta fatt på E39 og E18 rundt kysten av det sørligste Norge.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– De tar en helt annen risiko, kjører forbi i venstresvinger med dårlig sikt. Derfor har jeg lyst til at mye av det godset som kommer til Norge, skal komme med jernbane og med skip, slik at du slipper den mengden med utenlandske trailere som i dag tar containere til landet, sier Solvik -Olsen.

Til vinteren skal samferdselsministeren kjøre E134 mellom Drammen og Haugesund for å oppleve vinteregenskapene på den veien. Neste sommer skal Ketil Solvik-Olsen kjøre hele E39 fra Trondheim nedover kysten til Kristiansand.

– Motivasjonen vår er ikke at alt skal gå på gummihjul på veiene. Motivasjonen er at vi skal velge en kombinasjon av skipsfart, jernbane og veitrafikk som er best mulig for fremkommelighet, og ikke minst for trafikksikkerhet, sier Solvik-Olsen.