NRK Meny

Mindretall får medhold

Fylkesmannen har kommet frem til at det var feil av kommunestyrets mindretall i Forsand og avvise behandling av saken om kommunesammenslåing mellom Forsand og Sandnes. Saken gjelder et krav fra flere kommunestyrerepresentanter i Forsand om lovlighetskontroll av kommunestyret sin avvisingsavgjørelse i ekstraordinært kommunestyremøte.