Lover mindre støv og støy med matter

Selv om Ryfast-anlegget har fått utvidet sprengningstid, kan beboerne på Hundvåg vente seg mindre bråk.

Bilde fra 3D-animasjon gjennom Ryfast

Slik skal det se ut når Ryfast står ferdig i 2016. I mellomtiden håper naboene til veien at de får fred fra støyen.

Foto: Statens vegvesen

Ryfast-anlegget på Hundvåg har fått utvidet sprengningstiden. Nå får entreprenøren lov å sprenge til klokken 23, i stedet for klokken 19. Men med støyskjermende tiltak hvor blant annet matter settes opp ved tunnelåpningene, blir det mindre støy for naboene, ifølge helsesjefen i Stavanger, Corinna Vossius.

Naboer klager på Ryfast

Craig Blackley, Sigurd Willoughby og Bjarne Lunde, bor like ved stedet der en ny tunnel skal bygges på Hundvåg i Stavanger. De plages av anleggsbråk fra Ryfast-prosjektet.

Foto: Ingvild Berger

– Når de støyskjermende tiltakene er på plass, kan beboerne forvente mindre støy. Entreprenøren har startet tiltaksarbeidet, sier hun.

Dette kom fram på fredagens møte mellom Vossius og prosjektledelsen i Ryfast, etter flere runder med klager på nattestøy og støv fra beboere ute ved anleggsområdet på Hundvåg.

Arbeidet er satt i gang

Barbara Willoughby er en av naboene til anlegget. Hun er skuffet over at entreprenøren nå får sprenge fram til klokken 23 på kvelden. Willoughby er imidlertid glad for at det gjøres støyskjermende tiltak, og nå venter hun og de andre naboene på ny støyrapport, som skal komme etter at de støyskjermende tiltakene er helt på plass.

– Når tiltaket er på plass, vil Sinus gjøre en etterkontroll. Da vil de sjekke at støybelastningen holder seg innenfor grensene, sier Vossius.

Ryfast-trase
Foto: Statens vegvesen