NRK Meny
Normal

Mindre sjanse for Terra-støtte i Haugesund

Haugesund kommune kan ha mindre sjanse for å få pengestøtte til Terra-regningen enn de andre Terra kommunene.

Terra Securities

Haugesund kommunen måtte bruke kassakreditten for å innfri kravet på nær 127 millioner kroner etter Terra-skandalen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Kommunaldepartementet hjelper de kommunene hvor Terra-skandalen har gått utover tjenestetilbudet. Det har ledelsen i Haugesund kommune nektet for at Terra-skandalen har gjort.

Dag H. Sandbakken

Dag Sandbakken.

Foto: Torill Aamodt

Ifølge statssekretær i kommunaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken, er målet at kommunene rydder opp selv, men at staten vil bidra om nødvendig.

– Dersom kommunen må foreta økonomiske grep som gjør at velferdstilbudet til innbyggerne blir hardt rammet, mener vi det er riktig at staten skal gå inn med skjønnsmidler.

Sandbakken understreker også at de har lagt vekt på at kommunene selv har sagt at de i størst mulig grad ønsker å rydde opp selv.

– Kan ikke straffes for å ha unngått kutt

Haugesund kommune har tapt nesten 127 millioner kroner på Terra-skandalen. Ordfører Petter Steen sier han ikke regner med at de skal bli straffet for å ha ryddet opp så godt de kan.

Petter Steen

Petter Steen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Jeg regner ikke med at det er naturlig for statlige myndigheter å straffe Haugesund kommune fordi en har skjermet tjenestetilbudet i størst mulig grad mens en har ryddet opp i denne fryktelige saken.

Petter Steen innrømmer likevel at Terra-skandalen indirekte har gått ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.

– Vi har måttet skyve på en del viktige investeringer, og indirekte har jo også det innvirkning på tjenestetilbudet, sier han.