NRK Meny
Normal

Mindre parkering på Forus og Lura

Stavanger, Sandnes og Sola kommuner vil stramme inn på parkeringsmulighetene for næringslivet.

Kvadrat

Kjøpesenteret Kvadrat får beholde de parkeringsplassene de har i dag. Dersom senteret skal bygges ut, vil den nye parkeringsnormen kunne få konsekvenser.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Ifølge en registrering av parkering for hele næringsområdet så er det faktisk mer enn nok parkering i området i dag, sier trafikkplanlegger Siri Jacobsen i Stavanger kommune til kommunens hjemmeside.

Sammen med Forus Næringspark foreslår de tre kommunene nå en ny parkeringsnorm for Forus og Lura.

I forslaget står det at næringsvirksomheter får maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter bruksareal.

Gjelder nye bygg og ombygging

Denne normen er ment å stramme inn på hvor mye parkering som tillates i området. Den gjelder imidlertid bare for nye bygg og ombygging. De som driver virksomheter på Forus og Lura i dag får beholde parkeringsplassene sine.

Buss eller bil?

Transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen mener at planene for bedre tilgjengelighet med buss på Forus gjør at det kan strammes inn på antall parkeringsplasser på Forus.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

– Vi har ikke mulighet til å gå inn og fjerne parkeringsplasser som allerede er godkjent, sier transportplanleggeren.

Jacobsen mener at tilstrammingen vil gjøre det mest fornuftig å plassere nye etablinger ved hvedkollektivtraseer.

– Grunnen til at vi foreslår ny parkeringsnorm nå, er fordi vi har planene klare for bedre kollektiv- og sykkeltilgjengelighet. Ny kollektivbru over E39 åpner blant annet nå i sommer, sier transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen.

Kø på motorveien E39 i morgenrushet

Færre parkeringsplasser på Forus kan gi færre biler i kø på motorveien.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Vil ha felles parkeringsanlegg

Forslaget skal på høring i kommunene. Rådmennene i de tre kommunene håper planen kan bli vedtatt før nyttår og at den nye parkeringsnormen kan tre i kraft da.

Stavanger, Sandnes og Sola vil også utrede felles parkeringsanlegg på Forus og Lura.

– Det er mange parkeringsplasser i dette området som ikke er i bruk store deler av døgnet. Parkeringsplassene kan benyttes av flere dersom de samles i større anlegg, sier Jacobsen