Hopp til innhold

Kaller oljerapport for rystende – vil ha endring

Flere stortingspolitikere frykter for sikkerheten på norsk sokkel etter nedslående rapport fra Petroleumstilsynet. Nå forventer de at oljebransjen tar grep.

Valhall-feltet

Bonus- og insentivordninger på norsk sokkel bidrar til en rekke kritikkverdige forhold, ifølge rapporten.

Foto: Eirin Larsen/NRK

– Jeg mener dette er ganske rystende, sier Mímir Kristjánsson (Rødt), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget.

Forrige uke uttrykte Petroleumstilsynet bekymring rundt en ny rapport som viser flere utviklingstrekk i oljesektoren.

Rapporten avslørte blant annet at en rekke bonusordninger og insentivsystemer (KPI) er blant ingrediensene i oljearbeidernes nye hverdag. Flere beskriver det som et «jag» som kan virke mot sin hensikt.

Risikoen for å miste en bonus kan virke som et insentiv for å ikke rapportere om farlige hendelser, blir det påstått i rapporten.

– Dette forteller at sikkerheten på norsk sokkel settes i fare av at oljeselskapene skal tjene mest mulig penger og gjøre ting raskest og billigst mulig. Da setter man liv, helse og trygghet på installasjonene i fare, sier Kristjánsson.

Han får støtte av SVs miljø- og energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken. Han kaller funnene i rapporten for gravalvorlige.

Jeg mener det er et spørsmål om tid før vi ser alvorlige konsekvenser av måten arbeidet organiseres på norsk sokkel, sier han.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsperson i SV

Lars Haltbrekken (SV)

Foto: NRK

– Skal ikke ha slike forhold i norsk arbeidsliv

Statssekretær Maria S. Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier det er bra at en slik rapport gjør at problemstillingene kommer frem i lyset.

Hun har tillit til at Petroleumstilsynet følger opp der det er nødvendig.

Vi skal ikke ha slike forhold i norsk arbeidsliv. Oljeselskapene og petroleumsnæringen må selvsagt etterleve regelverket, og skal holde en høy HMS-standard. Dette må skje i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, sier hun.

Statssekretær Maria Schumacher Walberg

Statssekretær Maria S. Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Et av utviklingstrekkene Petroleumstilsynet peker på, er økt bruk av innleie på norsk sokkel.

Walberg påpeker at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Regjeringen har derfor strammet inn muligheten til å leie inn arbeidskraft fra 1. april i år.

Endringene i regelverket vil styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge. Dette vil også kunne styrke rekrutteringen til enkelte yrker og fag.

Ikke svart-hvitt

Aleksander Stokkebø (Høyre) sitter også i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han skriver til NRK at rapporter som dette er viktige for å identifisere hvilke HMS-utfordringer som fremdeles gjenstår.

– Folks liv og helse er det mest dyrebare vi har og er ikke til å kompromisse med. Vi forventer at operatørene og leverandørene nå gjennomgår funnene og gjør forbedringer der det trengs.

Han legger likevel til at det er viktig å få fram at sikkerhetsnivået på norsk sokkel generelt sett er høyt.

– Det er viktig at man i tiden fremover gjør forbedringer som både gir økt sikkerhet og bærekraft i prosjektene på sokkelen. Arbeidsplassene må tas vare på – slik at vi både får trygghet i jobb, og trygghet for jobb.

Aleksander Stokkebø - Stortingsrepresentant H

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H)

Foto: William Jobling / NRK

– Ikke fint å se på

Kristjánsson sier han ikke ser på det som problematisk at det finnes bonuser til leverandørene, men mener at man må regulere hvordan bonusordningene fungerer.

– Det som skjer nå er at de store oljeselskapene presser leverandørene til å jobbe raskest mulig. Det lager en kultur som gjør at du blir straffet om du ikke tar snarveier, sier han.

Les også: Opedal om krigs­profitør-beskyldninger: – Vi kan ikke gjøre noe med krigen i Ukraina

Anders Opedal NHO årskonferanse 2023
Anders Opedal NHO årskonferanse 2023

Også en økning av innleid personell fra utenfor Skandinavia skaper bekymring. Ledere på operativt nivå peker på utfordringer med språk, kultur og manglende erfaring fra offshorevirksomhet.

Mimir Kristjansson

Mímir Kristjánsson i Rødt er rystet av oljerapporten.

Foto: Rødt

– De presser fram en kultur der du ikke klarer å ha faste ansatte ute på sokkelen, men i stedet skal ting skje i et enormt tempo og mye skjer samtidig. Da legger man opp til innleie, noe som er kjempeproblematisk, sier Kristjansson.

Haltbrekken i SV mener dette går på sikkerheten løs. Nå håper han Equinor tar grep.

Equinor tar bekymringene på alvor

Anskaffelsesdirektør Mette Halvorsen Ottøy i Equinor sier at de er i gang med å gå grundig gjennom rapporten og tar bekymringene som fremmes på alvor.

Vi vil bruke funnene i rapporten i vårt forbedringsarbeid og har allerede startet dialog med leverandørene om dette, sier hun.

Hun forklarer videre at alle jobbene de gjør skal være godt planlagt og trygt gjennomført, noe som bestemmer tempoet på aktiviteten.

– Sikkerhet skal alltid ha høyeste prioritet, og vi aksepterer ikke snarveier som går på bekostning av sikkerheten. Størsteparten av kompensasjonen vi utbetaler er ikke prestasjonsbasert, sier hun.

Mette H Ottøy, Equinor

Mette Halvorsen Ottøy er anskaffelsesdirektør i Equinor.

Foto: Kjetil Eide / Equinor

Skal redusere innleie

Ottøy sier til NRK at verken Equinor eller leverandørene ønsker høy bruk av innleie, og at de aktivt jobber for å redusere dette behovet.

– Ettersom aktivitetsnivå vil variere gjennom året, vil det være behov for økt bruk av innleie i perioder med høy aktivitet, særskilt i ferdigstilling av prosjekter og ved revisjonsstans og sommerhalvår, sier hun.

Hun er ikke enig i at Equinor vil kutte kostnader på bekostning av sikkerhet og trygge arbeidsforhold.

Ifølge Ottøy skal Equinor sine kontraktsmodeller legge til rette for sikker og effektiv drift.

Men vi er avhengig av å opprettholde en bærekraftig leverandørindustri, og vi har gjort tiltak for å sikre lønnsomhet for leverandørene gjennom både oppgangstider og nedgangstider.