Normal

Milliarder til nystartede bedrifter

Regjeringen setter av flere milliarder kroner i støtte til nystartede bedrifter i statsbudsjettet. 

Den rød-grønne regjeringen setter av flere milliarder i et fond til næringslivet.  Pengene skal etter det NRK erfarer brukes til nyskapende bedrifter i etableringsfasen.  Innovasjon Norge skal forvalte fondet.

Det nye fondet gir nå nystartede bedrifter i alle kommuner i Rogaland anledning til å søke fondet om penger.  Fondet er anrettet slik at det kan sprøyte kapital direkte inn i nyskapende bedrifter.  Tidligere var det slik at bare bedrifter i kommuner som hadde distriktsstatus som kunne søke om slike penger. Det var Kvitsøy, Utsira, Vindafjord, Sauda og Suldal.  Men med denne nyordningen kan altså etablerere på Nord-Jæren søke om penger i det nye fondet.

Terje Fatland

Rogaland med sitt sterke og nyskapende næringsliv vi kunne dra stor nytte av dette tror fylkesdirektør Terje Fatland.

- Dette er noe som nystartede bedrifter har etterspurt i lang tid.  Når kreative folk skal starte opp er det ofte kapital som er mangelvare, så dette er fantastisk positivt for næringlivet, sier Fatland.

Fondet er på 2-3 milliarder kroner. 

Etter det NRK erfarer vil regjeringen legge ved en særlig innretning ved etablering av fondet.  Det blir nemlig slik at alle typer bedrifter kan søke.  Regjeringen vil særlig legge vekt på miljø- og miljøteknologibedrifter i oppstartsfasen.