Miljøtunnel for villrein

Setesdal-Ryfylke Villreinnemd krever at Statkraft åpner tunnelen på anleggsveien opp til Blåsjø-magasinet for å hjelpe villreinen.

Blåsjø-magasinet
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

I dag går anleggsveien parallelt med den stengte tunnelen opp mot Oddatjørndammen i nordenden av Blåsjø-magasinet.

- Hvis denne veien stenges og tunnelen tas i bruk vil dette åpne opp et større områder for den hardt pressa villreinen, sier leder for Setesdal-Ryfylke Villreinnemd Ola Sukka.

Ikke sikker nok

I vilkårene som Statkraft blei pålagt i forbindelse med Ulla-Førre-utbygginga skulle anleggsveien som går opp til Oddatjørndammen vært stengt, og bare tunnelen skulle vært i bruk.

Tunnelen er ikke sikker nok nå, meiner Statkraft.

- Men vi vil nå få inn fagpersoner til å vurdere om tunnelen kan tas i bruk igjen, sier vassdrags- og miljøkoordinator Kåre Paulsen i Statkraft Region Vest.

- Fjellområdet sør og vest for Blåsjø har tidligere vært et område med mye villrein, og håpet er at villreinen på nytt vil trekke inn i dette området, sier Ola Sukka i Setesdal-Ryfylke Villreinnemd.