Hopp til innhold

Miljøbomber langs kysten

Miljørisikoen fra oljetankskip er redusert. Nytt overvåkingssytem finner automatisk de potensielle miljøbombene.

Kysten skal nå bli bedre sikret mot forurensing fra gammeldagse oljetankskip. Et overvåkingssystem finner nå automatisk tankskip med enkelt skrog som er de farligste skipene når de frakter olje.

Systemet er tatt i bruk i Norge og skal nå også tas i bruk i resten av Europa, sier kystdistriktssjef Jon Erik Hagen

På verdensbasis er det 1600 oljetankere med enkelt skrog. Minst ett av disse seiler langs norskekysten hver uke og er potensielle miljøbomber om noe skulle gå galt.

Men trusselen blir kraftig redusert når disse enkeltskroga tankerne blir spesialovervåket.

Fra Haugesund til resten av Europa

I dag er EUs sjøsikkerhetsorgan EMSA i Haugesund for å sikre seg rett til å bruke overvåkingssystemet i resten av Europa.

- Systemet er utviklet i Haugesund og vi er stolte over at EU nå har grepet fatt i dette, sier Erik Hagen.

Det er bestemt at enkeltskroga oljtankere skal ut av trafikk, men presset i oljemarkedet kan føre til at dette tar lengre tid en ønskelig.

- Det er stor etterspørsel etter tankskiop i hele verden. Og det som er viktig nå er at det blir etablert et kontrollregime som følger med disse skipene.