Midtdelere redder liv

Midtdelerne på E39 i Sandnes redder liv. Fylkeskommunen vil ha flere strekninger med atskilte kjørefelt.

Midtdelerene på strekningen mellom Stangeland og Hove på E39 har ført til en betydelig reduksjon i alvorlige ulykker.

Siden midtdelerne kom i 2004 har det verken vært dødsulykker eller alvorlig personskader på strekningen. De tre årene før midtdelerne kom var det fem som omkom.

God investering

Trafikken passerer rolig. Ingen forbikjøringer og ingen biler som skeiner over i motsatt kjørefelt.

Midtdelerne på strekningen har gjort jobben siden de kom sommeren 2004. Det har bare vært noen få mindre alvorlige ulykker på strekningen, som tidligere har krevd mange liv.

 - Jeg tror dette var en god investering. For trafikksikkerheten må dette ha vært en av de gode investeringene her i distriktet, sier Svein Kyte, overingeniør i Statens vegvesen.

 Lønner seg

I tillegg til å ha spart liv mener Kyte sikkerhetstiltaket har lønt seg også økonomisk.

 - I forbindelse med ulykker er det en kostnad per dødsulykke på godt over 20 millioner kroner. Når det gjelder meget alvorlig skadde så er det 14-15 millioner, lettere skadde 6-700 000 kroner. Det er ikke så mange ulykkene som skal til før det går i pluss samfunnsøkonomisk sett, når en tenker på at dette kostet vel 30 millioner.

Midtdelere på E134

Samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune er positiv. Gunnar Eiterjord vil nå jobbe for midtdelere på E134 mellom Haugesund og Aksdal. Og på sikt på E39 videre sørover til Ålgård.

 - Disse strekningene har forholdsvis høy trafikk samtidig som det eneste skille mellom trafikantene er gul midtstripe. Det vet vi er farlig. Derfor er dette strekninger som er viktige å prioritere for å få fysiske midtdelere, sier Eiterjord.