Uanmeldt tilsyn hos Michael Kors avdekket flere lovbrudd

Luksusveskebutikken Michael Kors i Stavanger har justert praksisen etter avsløringene tidligere i vår. Likevel varsler Arbeidstilsynet om flere brudd på arbeidsmiljøloven i butikken.

Michael KOrs Stavanger fasade

Michael Kors i Stavanger får varsel om fem pålegg for praksisen i butikken. Varsles det om pålegg, betyr det at bedriften må endre på noe.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Det er alvorlige brudd, og spesielt ett av påleggene er det sjeldent vi gir, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse.

På bakgrunn av saken om at de ansatte i Michael Kors-butikken i Stavanger overvåkes til enhver tid, dro Datatilsynet og Arbeidstilsynet på uanmeldt tilsyn den 21. april. Som følge av tilsynet, har Arbeidstilsynet varslet butikken om fem ulike pålegg. Varsles det om pålegg, betyr det at bedriften må endre rutiner. Butikksjefen var ikke til stede da det uanmeldte tilsynet ble gjennomført.

– Arbeidstilsynet snakket med to av de ansatte som var på jobb den dagen. Samtalene ligger også til grunn for varselet om de fem påleggene, sier Fykse.

Enda utrivelig i butikken

NRK har vært i kontakt med en av de anonyme kildene i den opprinnelige saken. Vedkommende opplyser om at skjermen på bakrommet er skrudd av, slik at butikksjefen nå må logge seg på for å kunne se på overvåkningsbildene.

– Det er fortsatt utrivelig i Michael Kors-butikken i Stavanger. Noen av kameraene skal snus og endres, men det skal fremdeles overvåkes. Walkiene benyttes enda, sier vedkommende.

Arbeidstilsynet mener derimot at butikken ikke har gjort nok. De fem varslede påleggene gjelder kontrolltiltak med mangel på informasjon, opplæring av arbeidstaker som er satt til å lede andre, mangel på valg av verneombud, opplæring av verneombud og mangel på godtgjørelse for overtidsarbeid.

– Vi har gitt flere av disse påleggene til internasjonale bedrifter før, men vi har også gitt de til norske bedrifter. Pålegget om kontrolltiltak er sjeldnere enn de andre, sier Fykse.

Ørepropp på Michael Kors

Tidligere i vår avslørte NRK at de ansatte i MK-butikken måtte gå med ørepropper til enhver tid. Gjennom øreproppene fikk de ansatte instrukser fra sjefen på bakrommet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK Rogaland

Risikerer bøter

Fordi butikksjefen ikke var på jobb den dagen tilsynet fant sted, ble hun over telefon innkalt til et nytt møte i Arbeidstilsynet sine lokaler. Deretter ble det avholdt et møte med en representant fra Michael Kors i London den 3. mai, med advokat til stede.

– Representanten fra London fortalte at butikkjeden er opptatt av å oppfylle kravene til regelverket i Norge, sier Fykse.

Etter tilsynet og møtene med både butikkledelsen og representanten fra London, varslet Arbeidstilsynet om fem ulike pålegg. Fristen for å kommentere disse påleggene løper ut 8. juni. Hvis ikke Arbeidstilsynet har hørt noe fra Michael Kors innen gitt dato, blir det sendt ut vedtak om pålegg.

– Etter at vi har sendt ut vedtak om pålegg, må butikken oppfylle de gitte kravene innen 1. august. Dersom dette ikke blir gjort, får butikken varsel om bøter per pålegg per dag frem til de tilfredsstiller kravene, sier Fykse.

NRK har ikke lykkes i å få en uttalelse fra Michael Kors.